พช. จัดงาน D sign D style รุกพัฒนาสินค้า OTOP กลุ่มของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก ให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ผู้บริโภค เป็น Soft Power ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และยั่งยืน - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, July 5, 2023

พช. จัดงาน D sign D style รุกพัฒนาสินค้า OTOP กลุ่มของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก ให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ผู้บริโภค เป็น Soft Power ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และยั่งยืน


วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ลานโปรโมชั่น เซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

ในพิธีเปิดกิจกรรมทดสอบตลาด (ออฟไลน์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตามกลุ่มคลัสเตอร์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพนำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาร่วมออกร้านจำหน่าย จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ โดยมีคุณจงสุรางค์ พรหมวัง ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา คุณภาณุดา รัตนะ ผู้จัดการทั่วไปเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์สาขาบางนา ให้การต้อนรับ 


ในการนี้ คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วยนายชูชีพ พงษ์ไชย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล และนายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา หัวหน้าผู้ตรวจราชการการกรม คณะผู้ตรวจ นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ เลขานุการกรม พช. แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมร่วมงาน มีประชาชนสนใจเข้าร่วมชมและเลือกซื้อสินค้า OTOP จำนวนมาก


นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยส่งเสริมการลงทะเบียนผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีจำนวนผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 97,761 กลุ่ม/ราย และมีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 220,788 ผลิตภัณฑ์ในจำนวนนี้แยกเป็นผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา Quadrant D จำนวน 178,157  ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีข้อจำกัดเรื่องคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์รูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่สวยงามโดดเด่นหรือยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ขณะเดียวกัน ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ยังขาดองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพื่อเป็นการการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา หรือที่เรียกว่า Quadrant D ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ประกอบด้วย สินค้าที่ทำมาจากไม้ สินค้าที่ทำจากโลหะเป็นหลัก สินค้าจักสาน ถักทอ ดอกไม้ประดิษฐ์ เซรามิค เครื่องปั้นดินเผา เคหะสิ่งทอ และอื่น ๆ  กรมการพัฒนาชุมชนโดยสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา Quadrant D ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกลุ่มคลัสเตอร์ ขึ้น โดยมีการคัดเลือกผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ที่มีความโดดเด่น น่าสนใจ จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ จากทั้งหมด 369 ราย/กลุ่ม มาจัดแสดงและจำหน่ายที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา


“การจัดกิจกรรมทดสอบตลาด D sign D style ครั้งนี้ เรามุ่งหวังที่จะพัฒนาทักษะผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีศักยภาพทางการตลาดเพิ่มขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และยังสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดได้มากขึ้น ขอเชิญชวนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ และที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ แห่งนี้ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น." อธิบดี พช. กล่าวเชิญชวน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad