ม.เซาธ์อีสท์บางกอกจับมือหน่วยงานภาครัฐ และ 25บริษัทเอกชนร่วมพัฒนาบัณฑิตมืออาชีพตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการยุคอุตสาหกรรม 4.0 - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, July 11, 2023

ม.เซาธ์อีสท์บางกอกจับมือหน่วยงานภาครัฐ และ 25บริษัทเอกชนร่วมพัฒนาบัณฑิตมืออาชีพตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการยุคอุตสาหกรรม 4.0

 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  (Southeast Bangkok University-SBU) โดยการนำของ ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี และประธานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ (สพร.) ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกล งความร่วมมือทางด้านวิชาการและการพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ และ 25 บริษัทซึ่งเป็นสถานประกอบการชั้นนำ เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ   7 รอบ สถานที่ตั้งบางนา

      

“มหาวิทยาลัยของเราได้ชื่อว่าเป็นสถาบันแห่งการสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม เราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ และการส่งเสริมให้ได้รับประสบการณ์ตรง มีทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสมรรถนะ วิชาชีพที่เป็นมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่เน้นการใช้เทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลต่างๆ เราเล็งเห็นถึง ความสำคัญของการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษา ผ่านเครือข่ายหลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชนเพราะความร่วมมือกับองค์กรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาหลักสูตรและผลิตบัณฑิตให้ตรงความต้องการของตลาดงาน”   ดร สมศักดิ์กล่าว

      

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ มี ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และคณบดีทั้ง 5 คณะของมหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนฝ่าย SBU  โดยมี นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และนายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการเป็นตัวแทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ

      

ในส่วนของภาคเอกชน มีตัวแทนสถานประกอบการชั้นนำ 25 บริษัท อาทิ ดร.ศุภชัย แก้วศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีเพื่อการเปลี่ยนเเปลงภูมิอากาศ, พ.ท.วัฒนา พิไลพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการและสนับสนุน องค์กร บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) , นายวิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) , คุณณิชาริญ พิพัฒนผาติการย์ รองผู้อำนาย

     

การฝ่าย Operation-HR บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด , นายชาลี วิวัฒนเวช ประธานกรรมการ บริษัท วี เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด ตลอดจนตัวแทนโรงเรียนสยามการเดินเรือ บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด บริษัท ภัทรจิต อีเลคทริค จำกัด บริษัท เวลาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท คาเคาโอ้-โกโก้ จำกัด (มหาชน)  ฯลฯ


                                                                                                                                            * * * * * * * * *


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad