“พม. จัดพิธีกราบลาบรรพชาอุปสมบทและปลงผมนาคราษฎรบนพื้นที่สูง เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10” - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, July 21, 2023

“พม. จัดพิธีกราบลาบรรพชาอุปสมบทและปลงผมนาคราษฎรบนพื้นที่สูง เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10”

 


วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีกราบลาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง และพิธีปลงผมนาคราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมให้โอวาทแก่นาคที่เข้าพิธีฯ โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้บริหารกระทรวง พม. เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง ร่วมปลงผมนาคฯ ณ ลานโพธิมณฑลพุทธานุสรณ์สัตตมหาสถาน

   

นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2566 ขึ้น ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 58 มีผู้ขอบรรพชาอุปสมบททั้งสิ้น 205 รูป แบ่งออกเป็น บรรพชา (สามเณร) 75 รูป และ อุปสมบท (พระนวกะ) 130 รูป โดยมาจากกลุ่มเป้าหมายของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 10 จังหวัด รวม 10 ชาติพันธุ์ ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวถือเป็นการสนับสนุนให้ราษฎรบนพื้นที่สูงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่งจะนำมาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนววิถีพุทธ โดยปัจจุบันมีผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทแล้วจำนวนทั้งสิ้น 12,504 รูป

   

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ยังมีพิธีสำคัญตามหลักพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จัดพิธีมอบผ้าไตรและพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ ณ วิหารคดและพระอุโบสถ และวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จะจัดพิธีกล่าวถวายพระพรต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. เป็นประธานในพิธีฯ หลังจากนั้น ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 พระนวกะและสามเณร จะเดินทางไปประกอบพิธีอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงต่อ ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

   

กระทรวง พม. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีมอบผ้าไตรและเครื่องอัฐบริขาร ในวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และขอเชิญชวนผู้ศรัทธาและศาสนิกชนทุกท่าน เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2566 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร หรือร่วมทำกุศลบุญได้ที่บัญชีธนาคาร “มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร” ดังนี้

     - ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 021-1-22540-1 

     - ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่ 201-0-59714-0 

     - ธนาคารทหารไทยธนชาต บัญชีเลขที่ 810-2-01347-4

     - ร้านสะดวกซื้อที่ให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส

     - ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารฯ” (ที่ทำการไปรษณีย์ พลับพลาไชย)


ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งหลักฐานการโอนเงินบริจาคได้ที่ Line : @thammahighland หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-659-6242


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad