พช. นนทบุรี ร่วมงาน “วันพัฒนาชุมชน” และร่วมพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, September 5, 2023

พช. นนทบุรี ร่วมงาน “วันพัฒนาชุมชน” และร่วมพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด

 
วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผู้ชนะเลิศรางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด จำนวน 76 รางวัล และ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 76 รางวัล ในงานแสดงผลสำเร็จของการพัฒนา วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12  ปี 2566 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการ และผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว 

    

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดพิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้นำที่เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานฯ จำนวน 152 รางวัล ได้แก่ รางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด  จำนวน 76 รางวัล และ รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 76 รางวัล

    

โดยจังหวัดนนทบุรี ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด ดังนี้ 

1. ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย 

2. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านคลองหม่อมแช่ม หมู่ที่ 9 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย 

    

ในการนี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธี และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ สถานีข่าว พช.นนทบุรี รายงาน… 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad