กรมควบคุมโรค ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ รณรงค์ส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยเด็ก (Carseat) ในโรงพยาบาลนำร่อง - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, September 20, 2023

กรมควบคุมโรค ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ รณรงค์ส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยเด็ก (Carseat) ในโรงพยาบาลนำร่อง

 
วันนี้ (20 กันยายน 2566) ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยเด็กในโรงพยาบาลนำร่อง ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ


นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า  จากข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน    (กระทรวงสาธารณสุข ตำรวจ และบริษัท กลางผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด) พบว่า 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 - 2564) มีผู้เสียชีวิตจำนวน 96,230 คน เฉลี่ย 19,246 คนต่อปี ซึ่งในช่วง 5 ปี ดังกล่าว มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิต 4,244 คน โดย 269 คน เป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 11.5 เฉลี่ย 54 คนต่อปี และในส่วนของการบาดเจ็บ 5 ปีที่ผ่านมา มีเด็กต่ำกว่า 15 ปี บาดเจ็บ 163,799 คน โดยเป็นเด็กที่เป็นผู้โดยสารบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์มีจำนวน 6,581 คน และประกาศพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ระบุว่า รถยนต์ส่วนบุคคลทุกที่นั่งต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี และความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร กฎหมายกำหนดให้ต้องนั่งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กไม่ว่าจะนั่งตอนใดของรถ เพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุ ประกาศลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 และมีผลบังคับใช้     ในวันที่ 5 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา


นายแพทย์ธเรศ กล่าวต่อว่า กรมควบคุมโรค เล็งเห็นความสำคัญและพิจารณาว่า ประชาชนยังขาดความพร้อมในการจัดหาที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก โดยมีปัญหาอุปสรรคทั้งการจัดหา จัดซื้อ รวมทั้งขาดความรู้ ความเข้าใจในอันตรายที่เกิดจากการโดยสารรถยนต์ โดยไม่ใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยเด็กในโรงพยาบาลนำร่อง (โรงพยาบาลสมุทรปราการ) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ และส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยเด็กในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลนำร่อง กรมควบคุมโรคได้มอบสื่อให้ความรู้เรื่องการใช้ที่นั่งนิรภัยเด็ก (ลูกรอดปลอดภัย ที่นั่งนิรภัยอย่ามองข้าม) ซึ่งได้ออกให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งประเทศ เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอดและประชาชนทั่วไป 


โดยในแผนปี 2567 จะมีการดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 5 โรงพยาบาล และขยายผลไปสู่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งในอนาคต เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของเด็กไทยทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีนายแพทย์ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ กล่าวขอบคุณพร้อมรายงานสถานการณ์และการดำเนินโครงการที่นั่งนิรภัยเด็กในโรงพยาบาลสมุทรปราการ 


สำหรับกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมได้แก่ คณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค คณะผู้บริหาร และบุคลากรในโรงพยาบาลสมุทรปราการ ภาคีเครือข่าย และเพื่อเป็นการเสริมสร้างและขยายความเข้าใจในการส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยเด็ก (Carseat) ในโรงพยาบาลนำร่องอย่างต่อเนื่อง ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422


*******************************

ข้อมูลจาก : กองป้องกันการบาดเจ็บ/สำนักสื่อสารความเสี่ยง กรมควบคุมโรค

วันที่ 20 กันยายน 2566


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad