มท.1 เปิดงาน OTOP Midyear 2023 “ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย” - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, September 25, 2023

มท.1 เปิดงาน OTOP Midyear 2023 “ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย”

 

มท.1 เปิดงาน OTOP Midyear 2023 “ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย” ชวนพี่น้องคนไทย ชิม ช้อป ใช้ สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนุนยกระดับ OTOP สู่สากล เปิดช่องทาง ขยายโอกาส สร้างรายได้สู่ชุมชน คาดมีเงินหมุนเวียนกว่า 300 ล้านบาท  โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมมแพ็ค เมืองทองธานี 


วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ เวทีกลางอาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2023 ภายใต้แนวคิด “ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย” มีนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะทูตานุทูต คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาคี ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน 


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการขยายผลและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และมีการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น จะเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงให้ชาวไทย และชาวต่างชาติได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เป็นการเพิ่มรายได้ และเพิ่มช่องทางในจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน รวมถึงเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนที่ดีที่สุด ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่มีคุณค่า เป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทย อีกทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น ทั้งนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ของประชาชนด้วยโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และมีการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับ 3-5 ดาว ได้ขยายช่องทางตลาด ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่สากล


“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงาน เพื่อสนับสนุนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อันทรงคุณค่า และสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชนต่าง ๆ เพื่อเป็นการร่วมแรงร่วมใจพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข็มแข็งและก้าวเดินต่อไป” นายอนุทินกล่าว  นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเพิ่มรายได้และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ผ่านโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่สามารถกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่ชนบท ได้อย่างแท้จริง กิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP การส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการส่งเสริมช่องทางการตลาด


การจัดงาน "OTOP Midyear 2023" ในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP และกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปีที่สำคัญงานหนึ่งของประเทศไทยคาดว่าจะสามารถขยายตลาด และสร้างการรับรู้ให้กับงานศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาของ คนไทยให้สามารถแพร่หลายและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งชาวไทย และต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมกาพัฒนชุมชนได้มีการนำนวัตกรรมด้านต่างๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา อาทิ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม คงทน ง่ายต่อการเก็บรักษาและการขนส่ง, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีอายุยาวนานขึ้น มีความทันสมัยเหมาะแก่การใช้งานมากยิ่งขึ้น เป็นต้น โดยการนำนวัตกรรมเหล่านั้นมาเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตรงกับ ความต้องการของคนในยุคปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจะสามารถเป็นการเพิ่มรายได้ และยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้ดียิ่งขึ้น เพราะผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเหล่านั้นนอกจาก จะสามารถเพิ่มฐานลูกค้าในประเทศได้แล้วยังสามารถนำไปสู่ การขายตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับประเทศ ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปในอนาคต


โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่ความหลากหลายประกอบด้วย 1.โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2.โซนแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 3-5 ดาว กว่า 1,200 บูธ 3.โซน OTOP ชวนชิม มากกว่า 160 ร้านค้าทั่วประเทศ 4. โซน OTOP Trader ประเทศไทย และ OTOP Trader จังหวัด : เป็นการจัดแสดงผลงานการจัดหาช่องทางการตลาดสินค้า OTOP ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และโซนไฮไลท์ภายในงานที่ไม่อยากให้ทุกท่านพลาด ได้แก่ โซน ศิลปิน OTOP จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศิลปิน OTOP กว่า 40 รายที่อนุรักษ์และสืบทอดไว้ซึ่งภูมิปัญญาของคนไทยจากรุ่นสู่รุ่น ถ่ายทอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ทรงคุณค่า อาทิ ศิลปิน OTOP จากจังหวัดนนทบุรี, จังหวัดระยองจังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดชุมพร, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดแพร่ เป็นต้น โซนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จัดแสดงความสำเร็จของชุมชนนวัตวิถีและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จากบ้านแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นำเสนอเรื่องงราวของวัฒนธรรมชาติพันธุ์ และบ้านหัวคลาด อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นำเสนอเรื่องราวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวประมงที่น่าสนใจ โซนผ้าไทยใส่ให้สนุก จัดสรรพื้นที่สำหรับโซน First Lady เพื่อจัดแสดงผ้าที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ที่มีดีไซน์ทันสมัยเหมาะกับคนทุกรุ่น ทุกเพศ และทุกวัย เช่น จากศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตา จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นต้น รวมถึง นิทรรศการเส้นไหม  มีการแสดงและจำหน่ายเส้นไหมและเส้นใยธรรมชาติเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะพื้นถิ่น ผ่านการจัดแสดงฝ้ายย้อมสีธรรมชาติและการทอผ้าของผู้ประกอบการ ที่สำคัญพลาดไม่ได้กับโซนพิเศษภายในการจัดงานครั้งนี้ คือ โซน Health & SPA  ที่ได้สร้างสรรค์พื้นที่ภายในงานให้ทุกท่านได้พักผ่อนหย่อนใจภายในงานไปกับบรรยากาศที่ผ่อนคลายสไตล์ สปาไทย มีทั้งการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อผ่อนคลาย และการนวดเพื่อความงาม นอกจากนี้ภายในโซนยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรคุณภาพดีให้ทุกท่านได้เลือกชอป สำหรับท่านที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าประเภทความงามและสุขภาพอีกด้วย อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นไทร จังหวัดจันทบุรี, ร้านเกลือสปากังหันทอง จังหวัดเพชรบุรี, ร้านทองน้ำหนึ่งนวดเพื่อสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มสมุนไพรชญานิน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น

           

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดการจัดงานอีกมากมาย อาทิ คาราวาน OTOP ช็อปสนุก สุขทุกวัน เพียงทุกท่านช้อปสินค้า ภายในงาน เราก็พร้อมแจกของรางวัลให้ติดไม้ติดมือได้กลับบ้าน  รวมถึงการแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้องศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ แช่ม แช่มรัมย์, ไรอัล ไมค์หมดหนี้, ตรี ชัยณรงค์, เต๋า ภูศิลป์, หญิง ธิติกานต์ และป็อป ปองกูล รวมถึงการจับสลากรางวัลชิงโชคไม่น้อยกว่า 20 รางวัล และในวันสุดท้ายของการจัดงานร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่ทองคำ มูลค่ากว่า 200,000 บาท และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ ลุ้นรับของที่ระลึกภายในงานตลอดการจัดงานทั้ง 9 วัน


“ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่านร่วมสนับสนุนสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ภายในงาน OTOP Midyear 2023 “ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนในการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้พี่น้องผู้ผลิต ผู้ประกอบการ มา ช้อป ชิม ลิ้มรสกันอย่างเพลิดเพลิน อัดแน่นจัดเต็มจากสารพัดผลิตภัณฑ์าจากฝีมือคนไทยที่ได้ผ่านการรังสรรค์จากภูมิปัญญาของคนไทยจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งพร้อมใจกันยกขบวนผลิตภัณฑ์ จากทุกจังหวัดทั่วประเทศกว่า 1,200 ร้านค้า มารอให้ทุกท่านได้เลือกซื้อกันตั้งแต่ วันที่ 23 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 รวม 9 วัน ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี” นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์กล่าว  

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad