โครงการวิ่ง “วิ่งกะสื่อ : Run With Press ณ ทะเลแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, September 20, 2023

โครงการวิ่ง “วิ่งกะสื่อ : Run With Press ณ ทะเลแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

 

7 มกราคม 67

. ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวตะวันออกเล็งเห็นถึงความสาคัญในการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป ได้มาท่องเที่ยวในเขตตะวันออกซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีพร้อมสรรพในเรื่องของทรัพยากรและความสวยงามทั่วทั้งภาคและ เกือบทุกจังหวัดและจันทบุรีและเป็นอีกจงัหวัดที่มีความพร้อมเรื่องของการท่องเที่ยวแต่นักท่องเที่ยวค่อนข้างซบเซา ลงไปจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา จึงต้องการให้มีกิจกรรมเพื่อสรรคส์ร้างให้กระตุ้นให้ตื่นรู้และสนใจมาเข้าร่วม กิจกรรมในหมู่มากจึงเกิดกิจกรรมโครงการวิ่งกระตุ้นุการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วภาคตะวันออกโดยที่ แรกในอาเภอแหลมสิงห์ จังหวัด จันทบุรี หนึ่งในที่เที่ยวขึ้นชื่อมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร ด้วยความร่มรื่นและบรรยากาศดี สุด ๆ วิวสวยรอบ ๆหาดแหลมสิงห์ที่มองไปเห็นทั้ง เกาะจุฬาและเขาแหลมสิงห์รูปร่างคล้ายสิงห์หมอบยื่นออกไปใน ทะเล ยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในสมัย รศ.112 ช่วงที่ฝรั่งเศษเข้ายึดเมืองจันทบุรี

จุดปล่อยตัวนักกีฬาคือบริเวณตึกแดง สถานที่ไว้บัญชาการรบรวมถึงคุกขี้ไก่อีก 1 สถานที่ในความทรงจาทางประวัติศาตร์และไฮไลท์กับจุดชมวิวบน สะพานตากสินมหาราช (สะพานแหลมสิงห์) สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในจันทบุรีรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวใกลเ้คียง อีกมากมาย อาทิวัดปากน้าแหลมสิงห์,โอเอซิสซีเวิลด์หาดแหลมสิงห์,คุกขี้ไก่ตึกแดง,ป้อมไพรีพินาศ,อ่าวกระทิง ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สไาคัญที่มีชื่อ แต่ก็ห่างหายจากกับการท่องเที่ยวไปนาน กิจกรรมดี ๆ จึงเกิดขึ้น นอกจากสุขภาพที่ ยังได้เที่ยวต่อและยังได้ประชาสัมพันธ์ของดีเมืองจันทบุรีและภาคตะวันออกอีกด้วย

ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีกับการออกกำลังกาย
    
กิจกรรมในการวิ่งแบ่งออกเป็น 3 รุ่น
ประเภทการแข่งขัน
-FunRun5KM(ชาย-หญิง)ได้รับเสื้อ+บิบ(ได้รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย)
รุ่นต่ากว่า 16 ปี /16-19 ปี /20-24 ปี /25-29 ปี /30-34 ปี /35-39 ปี /40-44 ปี /45-49 ปี /50-54 ปี /55-59 ปี /60-64 ปี /65-69 ปี / 70ปีข้ึนไป
-Mini Marathon 10 KM (ชาย - หญิง) ไดรับเสื้อ+บิบ และของที่ระลึก (ได้รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย)
ต่ากว่า 16 ปี /16-19 ปี /20-24 ปี /25-29 ปี /30-34 ปี /35-39 ปี /40-44 ปี /45-49 ปี /50-54 ปี /55-59 ปี /60-64 ปี /65-69 ปี /70 ปีข้ึนไป
-Half Marathon 21 KM (ชาย - หญิง) ได้รับเสื้อ+ บิบ และเสื้อ Finisher (ได้รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย) ต่ำกว่า16ปี /16-19ปี/20-24ปี/25-29ปี/30-34ปี/35-39ปี/40-44ปี/45-49ปี/50-54ปี/55-59ปี/60-64ปี/65-69ปี/70
ปีข้ึนไป
VIP(ชาย-หญิง)(ไม่มีการแข่งขัน)ได้รับเสื้อ+บิบ+ถ้วยรางวัล+เหรียญรางวัล+ของที่ระลึก+คูปองVIPSET+VIP ZONE
รางวัลการแข่งขัน
ถ้วยรางวัล OVERALL ชาย-หญิง 5K/10K/21K
FUNRUN5KM ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5ทุกกลุ่มอายุ13รุ่น MINIMARATHON10KM ถ้วยอันดับ1-5ทุกกลุ่มอายุ13รุ่น HALFMARATHON21KM ถ้วยอันดับ 1-5ทุกกลุ่มอายุ13รุ่น #รางวัลถ้วยแฟนซีอันดับ1-5ทุกกลุ่ม #รางวัล Top100(ชาย+หญิง)

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad