กรมควบคุมโรค เปิดระบบศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่นำร่อง - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, September 18, 2023

กรมควบคุมโรค เปิดระบบศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่นำร่อง

 วันนี้ (19 กันยายน 2566) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติทางถนน (3 ฐาน) (กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด) พบว่า 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561-2565) มีผู้เสียชีวิตจำนวน 92,002 คน เฉลี่ย 18,400 คนต่อปี ในปัจจุบันระบบข้อมูลรายงานอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย มีมากกว่า 10 ระบบ จากหลายภาคส่วน ขาดความเชื่อมโยงข้อมูลกัน ทำให้ไม่สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดเชิงลึก เพื่อวางแผนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้นกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล ภายใต้คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้พัฒนาระบบบริหารข้อมูลอุบัติเหตุแห่งชาติ โดยนำข้อมูลจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลของโรงพยาบาล ข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้อมูลของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มาบูรณาการกัน โดยได้ดำเนินการในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่นำร่องจังหวัดแรก

กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDI) และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้เปิดระบบศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ขอเชิญชวนให้ผู้บริหารและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคีได้ลองเข้าไปใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ https://rti.moph.go.th/nst ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลที่บอกถึงการบาดเจ็บและเสียชีวิต    พฤติกรรมเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง ระดับพื้นที่ เพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และร่วมกันพัฒนาเครื่องมือนี้ให้ดีขึ้นและยั่งยืนต่อไป และหากมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค โทร 0 2590 3888 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร .1422”


********************************

ข้อมูลจาก : : กองป้องกันการบาดเจ็บ /สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 19 กันยายน 2566


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad