ททท. ทำการตลาดเชิงรุก ผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินและนักท่องเที่ยวจากมาเก๊าสู่ประเทศไทย - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, September 20, 2023

ททท. ทำการตลาดเชิงรุก ผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินและนักท่องเที่ยวจากมาเก๊าสู่ประเทศไทย

 


20 ก.ย. 2566  เวลา 15.30 น. ณ Galaxy International

Convention Centre เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. เข้าพบ Ms. Maria Helena de Senna Fernandes, Director of the Macao Government Tourism Office (MGTO) เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันทั้ง 2 ทาง ตามแนวทางดังนี้


1. ผลักดันการ Resume เส้นทางบิน เที่ยวบิน ระหว่าง ไทย และมาเก๊าให้กลับมาทำการบินได้เท่ากับก่อนการเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเร็ว เพื่อให้การเดินทางระหว่างพื้นที่ ได้สะดวกมากขึ้น และเพิ่ม จำนวนนักท่องเที่ยวของทั้ง 2 พื้นที่ได้มากขึ้น


2. ร่วมกับการท่องเที่ยวมาเก๊าสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวจากจีน ยุโรป และอเมริกาที่เดินทางเข้ามาเก๊า เพื่อเดินทางต่อไป ยังประเทศไทยโดยใช้มาเก๊าเป็น Gateway และร่วมกับสายการบินแอร์มาเก๊า ใช้มาเก๊า เป็น Gateway ของนักท่องเที่ยวจีนจากเมืองใหญ่ๆ เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศไทยโดยไม่ต้องผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมืองของมาเก๊า


3. ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวมาเก๊า สมาคมโรงแรม ร้านค้าอาหารเพื่อจัดงานส่งเสริมการขายและ ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว เพื่อผลักดันและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเก๊าตัดสินใจ และเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุดต่าง ๆ


ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวมาเก๊าเดินทางเข้าประเทศไทย จำนวนนักท่องเที่ยวมาเก๊าเดินทางเข้า ประเทศไทย เมื่อปี 2019 ก่อนการเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 มีจำนวนทั้งสิ้น 85,892 คน (เพิ่มขึ้นจากปี 2018 ร้อยละ 22.40) และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยในช่วงปี 2015-2019 มีอัตราการเติบโตของตลาดเฉลี่ยอยู่ ที่ร้อยละ 8.47 ในปี 2023 หลังมาเก๊ามีการเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2023 มีนักท่องเที่ยวจากมาเก๊าเข้าประเทศไทย จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2023 แล้วทั้งสิ้น 32,356 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปี 2019


ในขณะเดียวกัน ด้านของนักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวมาเก๊า ในปี 2019 มีจำนวนนักท่องเที่ยวไทย เดินทางไปท่องเที่ยวมาเก๊า เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 101,132 คน (เพิ่มขึ้นจากปี 2018 ร้อยละ 9.32) โดยตั้งแต่ปี 2016-2019 มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวมาเก๊าเฉลี่ยปีละประมาณ 100,000 คน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad