จังหวัดนนทบุรี เปิดศูนย์ทอผ้า มุ่งส่งเสริมการทอผ้าลายอัตลักษณ์จังหวัด “ลายวิจิตรนนทรี” สืบสานงานทอผ้า ต่อยอดภูมิปัญญา สร้างอาชีพสู่ชุมชน - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, August 8, 2023

จังหวัดนนทบุรี เปิดศูนย์ทอผ้า มุ่งส่งเสริมการทอผ้าลายอัตลักษณ์จังหวัด “ลายวิจิตรนนทรี” สืบสานงานทอผ้า ต่อยอดภูมิปัญญา สร้างอาชีพสู่ชุมชน

 
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ทอผ้าจังหวัดนนทบุรี (รวมใจรักษ์มหาสวัสดิ์) วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ทอผ้าจังหวัดนนทบุรี (รวมใจรักษ์มหาสวัสดิ์) พร้อมด้วย นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี  นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอบางกรวย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสา ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัด ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ทอผ้าจังหวัดนนทบุรี 

     

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เผยว่า การจัดตั้ง “ศูนย์ทอผ้าจังหวัดนนทบุรี” แห่งนี้ มีวัตถุประสงค์อันสำคัญยิ่งในการที่จะสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น มีอาชีพ มีรายได้โดยจังหวัดนนทบุรีได้ขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยได้มีการประกาศลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนนทบุรี ชื่อ “ลายหม้อน้ำลายวิจิตร” เป็นลายผ้าลายแรกของจังหวัดนนทบุรี และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ กลุ่มชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ช่างทอผ้า ช่างตัดเย็บ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สามารถนำไปต่อยอด ผ่านภูมิปัญญา การออกแบบ และดีไซน์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่า ก่อให้เกิดรายได้ จึงได้ส่งเสริมให้เกิดลายผ้าอัตลักษณ์ ลาย “วิจิตรนนทรี” รวมถึงลายผ้าอัตลักษณ์ที่จะมีเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับผู้บริโภค

     

“การจัดตั้งศูนย์ทอผ้าจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ จังหวัดนนทบุรีมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่แห่งการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้า การถ่ายทอดอัตลักษณ์จังหวัดนนทบุรี เป็นหนึ่งในช่องทางที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และคาดหวังว่าจะเป็นการยกระดับผ้าลายอัตลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งเป็นศูนย์ที่พัฒนาไปสู่การเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์ทอผ้าแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ จะเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของพี่น้องชาวนนทบุรี เนื่องจากเป็นสถานที่ที่จะช่วยให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็ง มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยความรัก ความสามัคคี และการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันของชาวมหาสวัสดิ์ ทุกพื้นที่ในอำเภอบางกรวย และชาวนนทบุรีสืบไป” ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าว

     

นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดนนทบุรี โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทอผ้าลายของจังหวัด จึงได้ค้นหากลุ่มสตรี ที่มีความพร้อมในการทอผ้า เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ซึ่งได้ค้นพบ “กลุ่มรวมใจรักษ์มหาสวัสดิ์” สตรีกลุ่มแรกของจังหวัด ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องการทอผ้าของจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมทั้งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการทอผ้า ซึ่งได้รับความเมตตาอนุเคราะห์สถานที่ในการดำเนินงานของศูนย์ทอผ้าแห่งนี้ จากท่านพระครูนนทวีรวัฒน์ เจ้าคณะตำบลมหาสวัสดิ์ เจ้าอาวาสวัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การทอผ้า กี่ทอผ้าพร้อมอุปกรณ์ จากชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสนับสนุน รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมการทอผ้าจากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมพระนครเหนือ และการอนุเคราะห์ออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนนทบุรี ลายที่ 2 “ลายวิจิตรนนทรี” จากนายณกรณ์ ตั้งหลัก ที่ปรึกษากรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

     

“ปัจจุบันการดำเนินงานของศูนย์ทอผ้าจังหวัดนนทบุรี มีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 17 ราย มีกี่ทอผ้า 5 หลัง ซึ่งการทอผ้าจะใช้เทคนิคการทอผ้า ที่เรียกว่า “ทอขิด” โดยใช้เส้นใยธรรมชาติในการทอ คือ สีน้ำเงินได้จากการใช้เส้นใยฝ้ายย้อมด้วยคราม  สีคำแสด ได้จากการใช้เส้นใยธรรมชาติที่ย้อมจากเปลือกต้นนนทรี ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรี เป็นวัตถุดิบในการย้อม โดยผลงานซึ่งเป็นที่ประจักษ์ที่ผ่านมาของกลุ่มทอผ้าแห่งนี้ คือ การทอผ้าลาย “วิจิตรนนทรี” ของจังหวัดนนทบุรี เพื่อทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา และเพื่อให้การทอผ้าของกลุ่มรวมใจรักษ์มหาสวัสดิ์ เกิดความยั่งยืน สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาต่อยอดยกระดับไปสู่แหล่งเรียนรู้เรื่องการทอผ้าประจำจังหวัด จังหวัดนนทบุรี จึงกำหนดให้เป็นศูนย์ทอผ้าจังหวัดนนทบุรี โดยผู้ที่สนใจผ้าทอลายอัตลักษณ์จังหวัดนนทบุรี สามารถสั่งจอง และสั่งซื้อได้ที่ศูนย์ทอผ้าจังหวัดนนทบุรี หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย” พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กล่าวทิ้งท้าย


สถานีข่าว พช.นนทบุรี รายงาน…


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad