จังหวัดปัตตานี สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าที่ยากจน ขัดสนและด้อยโอกาสในสังคม ในพื้นที่ 3 จชต. - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, August 16, 2023

จังหวัดปัตตานี สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าที่ยากจน ขัดสนและด้อยโอกาสในสังคม ในพื้นที่ 3 จชต.

 ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (เรือนชบา)

นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบทุนการศึกษา ร่วมกับนางศรีวรรณ สายฟ้า นายกสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้แก่เด็กกำพร้าที่ยากจน ขัดสน และด้อยโอกาสในสังคม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแบ่งเป็นทุนแต่ละจังหวัด ๆ

จังหวัดปัตตานี จำนวน 110 ทุน

จังหวัดยะลา จำนวน 50 ทุน

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 50 ทุน

รวมจำนวนทุนทั้งสิ้น 210 ทุน ทุนละ 2,000.- บาท รวมเป็นเงิน420,000.- บาท


นางศรีวรรณ สายฟ้า นายกสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งมากว่า 60 ปี โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริมการศึกษาและศาสนา พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชนมุสลิมที่กำพร้าและยากไร้ ให้การสงเคราะห์ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโอกาสอันควร ให้ความร่วมมือ เสริมสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาคมหรือองค์กรอื่นทั้งในและนอกประเทศ ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิกและไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง สมาคมได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และพันธกิจ


นายกสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มอีกว่า สำหรับหลักการให้ทุนสมาคมฯจะพิจารณาจากผู้ที่ขาดพ่อ หรือแม่ มาจากครอบครัวที่ยากจน ทุนที่ได้รับจะไม่มีข้อผูกพันใดๆกับสมาคมฯ เป็นทุนต่อเนื่องจนกว่าจะจบการศึกษา และสมาคมฯ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเป็นเยาวชนที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป นอกจากนี้ สมาคมๆ ได้ดำเนินการกระจายเงินชะกาดเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนในส่วนภูมิภาคเป็นระยะเวลา 4 ปีมาแล้ว


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad