พม. จับมือ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย MOU การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, August 27, 2023

พม. จับมือ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย MOU การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง

 วันที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดร.รังสิมา  ไอราวัณวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ระหว่าง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย โดยมี นางสาวรัชญา กุลณพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิตัล (DITC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน


นายกิตติ กล่าวว่า พิธีลงนามฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อที่สำคัญ ได้แก่ 1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ราษฎรบนพื้นที่สูง บุคลากรในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 2) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการดำเนินงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 3) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ในประเด็นทางด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ (gender equality) สิทธิสถานะบุคคล และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสื่อออนไลน์ที่ปลอดภัย


จากนั้น นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (DITC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมมอบอุปกรณ์สำหรับถ่ายทอดสดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ จำนวน 24 ชุด ให้แก่ผู้แทนชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการนำเสนอและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนเผ่า สู่ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad