ททท. เปิดตัวโครงการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัล สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว (4Digital Tourism) พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรกว่า 100 คน - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, August 22, 2023

ททท. เปิดตัวโครงการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัล สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว (4Digital Tourism) พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรกว่า 100 คน

 

วันนี้ (23 สิงหาคม 2566) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) เปิดตัว “โครงการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว” หรือ 4Digital Tourism คอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อยกระดับความรู้ด้านดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมี นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัลวิจัย และพัฒนา ททท. ให้เกียรติเป็นประธานในงาน และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกจากผู้สำเร็จหลักสูตรออนไลน์ตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวน 101 คน ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 


นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัลวิจัย และพัฒนา ททท. กล่าวว่า “ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ผนวกกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา นับเป็นปัจจัยเร่งรัดและมีส่วนผลักดันให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ททท. โดย ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) ซึ่งมีภารกิจหลักในการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ให้สอดรับกับภาวะปัจจุบัน พร้อมกับพัฒนาแพลตฟอร์ม 4Digital Tourism แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีหลักสูตรให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาศึกษาและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในยุคดิจิทัล จำนวน 22 หลักสูตรด้วยกัน และมีหลักสูตรที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เช่น “ไขกุญแจสู่ธุรกิจ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงการทำธุรกิจท่องเที่ยวด้วยหลักสมดุล ESG ที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ไปพร้อม ๆ กับการยกระดับภาคบริการด้วยดิจิทัล สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ ทาง ททท. พร้อมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองให้ผู้ประกอบการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ก้าวไกลและครองใจนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งจะนำมาสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และมุ่งพัฒนาให้การท่องเที่ยวไทยอยู่บนพื้นฐานแห่งความยั่งยืนต่อไป”


แพลตฟอร์ม 4Digital Tourism ได้เปิดให้เข้าใช้งานครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี และมีผู้ให้ความสนใจร่วมลงทะเบียนเข้าใช้แพลตฟอร์มเป็นจำนวนกว่า 2,407 คน จากความร่วมมือจากพันธมิตรและเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวมากมายที่ร่วมสนับสนุนและเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย, สมาคมโรงแรมไทย, สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย, สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ, สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว, สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จึงนำมาซึ่งการจัดงานเปิดตัว โครงการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จหลักสูตรต่าง ๆ ของโครงการฯ ในระยะนำร่องนี้ จำนวน 101 ราย


ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม 4Digital Tourism ยังคงเปิดให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว สถานประกอบการ หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทย  ให้ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่สร้างความประทับใจและน่ามาเยือน รวมถึงสร้างบริบททางการท่องเที่ยวแบบใหม่ให้ Amazing ยิ่งกว่าเดิม เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย ททท. คาดว่า แพลตฟอร์ม 4Digital Tourism จะช่วยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้เตรียมความพร้อมในการ Upskill และ Reskill องค์ความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าทันในโลกยุคดิจิทัล 


โครงการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว (4Digital Tourism) เปิดให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทาง

www.4digitaltourism.com  

โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/4DigitalTourism   


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad