กรมการพัฒนาชุมชน ต้อนรับคณะจากประเทศภูฏาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาดูงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, August 2, 2023

กรมการพัฒนาชุมชน ต้อนรับคณะจากประเทศภูฏาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาดูงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้อง 5001 กรมการพัฒนาชุมชน นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมพาณิชย์และการจัดหางาน ประเทศภูฏาน และปรึกษาหารือการดำเนินงานและความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมี คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมพาณิชย์และการจัดหางาน ประเทศภูฏาน


นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ในนามกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอต้อนรับท่านและคณะด้วยความจริงใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำเสนอและแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2505 โดยมีภารกิจในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท โดยช่วยให้สามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งภารกิจดังกล่าวจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วยการให้ความรู้แก่ชุมชน พัฒนาองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และเสริมสร้างอำนาจให้แก่ประชาชนให้พึ่งตนเอง ซึ่งจะทำให้เขาเหล่านั้นแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ สำหรับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งริเริ่มโดยรัฐบาลมากว่า 20 ปี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากของผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพและจะได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ ส่วนผู้ประกอบการเดิมจะได้พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อจำหน่ายทั้งในตลาดท้องถิ่นไปจนถึงตลาดระดับชาติ 


"กรมการพัฒนาชุมชนมีความยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์ในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้กับประเทศภูฏานซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศไทยเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน หากท่านและคณะต้องการทราบรายละเอียด กรุณาซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงคำแนะนำต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกรมการพัฒนาชุมชนเช่นกัน" นายวิฑูรย์ นวลนุกูล กล่าว

    

ในการนี้ คณะผู้แทนจากกรมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมพาณิชย์และการจัดหางาน ประเทศภูฏาน ได้มีกำหนดการศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนเรือนไม้หอม ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอมือง จังหวัด สมุทรสงคราม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรูปแบบวนเกษตร ตำบลบางพรม และศึกษาดูงาน ณ สมุนไพรศิลาทอง ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เครื่องเบญจรงค์ (MS benjarong) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนนทบุรี 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad