กรมควบคุมโรค เผย 4 ประเด็น มุ่งเป้าการประสานงานพรมแดนไทย มาเลเซีย เตรียมความพร้อม ตอบโต้โรคและภัยสุขภาพร่วมกัน - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, August 11, 2023

กรมควบคุมโรค เผย 4 ประเด็น มุ่งเป้าการประสานงานพรมแดนไทย มาเลเซีย เตรียมความพร้อม ตอบโต้โรคและภัยสุขภาพร่วมกัน

 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเอส หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย Dr.Thilaka Chinnayah, Deputy Director of Disease Control (Surveillance), Ministry of Health, Malaysia  สัตวเเพทย์หญิง ดร.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา กรมควบคุมโรค และบุคลากรจากหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซียเกือบ 60 คนร่วมหารือ และสรุปปัญหาที่สำคัญด้านสุขภาพและภัยพิบัติต่างๆ เพื่อปรับปรุงการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างประเทศ มุ่งเป้าให้การแจ้งเตือนการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติเพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

นายเเพทย์อภิชาต กล่าวว่า กรมควบคุมโรคเห็นความสำคัญในงานความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงได้จัดประชุมแบบทวิภาคี “Workshop to identify the health threats and hazards for emergency preparedness and response coordination across the Thailand - Malaysia border” ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและเทคนิควิชาการจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.CDC) ผ่านโครงการ Capacity and Workforce Development to Strengthen Emergency Preparedness and Response Operations (DGHP-iEOC) การประชุมนี้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ระหว่าง 4 คู่จังหวัดกับรัฐ ได้แก่ จังหวัดสงขลากับรัฐเคดาห์, จังหวัดยะลากับรัฐเปรัก, จังหวัดสตูลกับรัฐเปอร์ลิซ และจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตันในการแลกเปลี่ยนและประเมินความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพต่างๆ ร่วมกัน และร่วมกันค้นหาช่องว่าง พัฒนาแนวทางในการติดต่อประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลโรคภัยสุขภาพฯ ที่สำคัญผ่านกลไกทั้งรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งมีความท้าทายของระเบียบข้อบังคับรวมถึงแนวทางดำเนินการส่งข้อมูลมีความแตกต่างกัน รวมถึงการสื่อสารด้วยภาษาที่แตกต่างกัน ล้วนส่งผลต่อการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันในแต่ละชายแดนของสองประเทศ

นายแพทย์อภิชาต กล่าวอีกว่า แนวทางการดำเนินงานในอนาคตร่วมกันด้านการติดต่อประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ มุ่งเป้าจัดทำแนวทางการประสานงานที่ระบุ 4 ประเด็น 1.กำหนดโรคและภัยสุขภาพสำคัญที่ต้องเเลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน 2.พัฒนาและปรับปรุงแนวทางการติดต่อประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ 3.กำหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงานระหว่างประเทศ 4.พัฒนาเว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลฯเเละฝึกซ้อมแผนร่วมกันระหว่างประเทศ ซึ่งผลสรุปทั้งหมดจะถูกนำเสนอในการประชุมความร่วมมือสาธารณสุขชายแดนไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 33 หรือ The 33rd Thailand- Malaysia Border Health Goodwill Committee Meeting 2023 ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพในปีนี้อีกด้วย

Dr.Thilaka กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ทั้งสองพื้นที่ชายแดนดำเนินการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพได้อย่างทันการณ์ การป้องกันควบคุมโรคให้สำเร็จได้นั้น ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของเครือข่ายทั้ง 2 ประเทศ และอาจจะมีการพิจารณาการจัดทำแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง 2 ประเทศที่มีขอบเขตเฉพาะให้ตรงกับบริบทของชายแดนทั้งสองฝั่ง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ถือเป็นก้าวย่างสำคัญต่อการพัฒนางานดังกล่าวตั้งแต่ระดับประเทศและลงมาถึงระดับพื้นที่ชายแดนไทยและมาเลเซีย


********************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 11 สิงหาคม 2566


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad