กรมการพัฒนาชุมชน บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรให้การจัดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี” ขอพรเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ประกอบการ OTOP - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, August 11, 2023

กรมการพัฒนาชุมชน บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรให้การจัดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี” ขอพรเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ประกอบการ OTOP

 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 07.04 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน พช. ร่วมกระทำพิธีบวงสรวงศาลตายายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองบริเวณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อขอพรให้การจัดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี” ภายใต้แนวคิด "ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชา อย่างยั่งยืน" 12 – 20 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ที่อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้ราบรื่นประสบความสำเร็จเรียบร้อยผู้ประกอบการและผู้มาร่วมงาน ประสบแต่ความสุข ความเจริญค้าขายร่ำรวย


นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์  เปิดเผยว่า การจัดงาน "ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี" ปี 2566 ภายใต้แนวคิด "ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชา อย่างยั่งยืน" จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย โดยทรงเพียรพยายามปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างยาวนานมากกว่า 50 ปี นับเนื่องตั้งแต่ที่บ้านนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนมในปี 2513 ก่อกำเนิดเป็นศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพัฒนาเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ และยิ่งเป็นความโชคดีของพวกเราคนไทยทุกคนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระปณิธานที่มุ่งมั่นแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการทรงเข้ามาสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยพระราชทานโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ด้วยพระองค์ท่านทรงมุ่งหวังในการที่จะช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ท่านให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการที่ทรงศึกษา ทั้งเรื่องของแฟชั่นสมัยใหม่ ศิลปะ การตลาด มาต่อยอดสิ่งที่สมเด็จย่าของพระองค์ได้ทำไว้ให้กับช่างทอผ้าและคนไทยทุกคน และการจัดงานฯ ในครั้งนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้ร่วมงาน "ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี" ปี 2566 ภายใต้แนวคิด "ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชา อย่างยั่งยืน" ในครั้งนี้ จะได้ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณนิทรรศการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ ต่อยอดการพัฒนาลายผ้าพระราชทาน ตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และทรงโปรดให้อาจารย์ผู้มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ ดีไซเนอร์ทั้งระดับประเทศและระดับสากล เป็นทีมในการโค้ชชิ่งพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตผ้าไทย ทุกเทคนิค ทุกแขนง และในหลายโอกาส พระองค์ท่านจะทรงทำการโค้ชชิ่งด้วยพระองค์เองในการเสด็จทรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ การจัดงานในครั้งนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของผู้ประกอบการผ้าไทย และผู้จัดจำหน่ายสินค้าโอทอปจำนวนมากจากทั่วประเทศ และงานในครั้งนี้ยังทำให้ผู้ประกอบการสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลชุดความรู้ระหว่างผู้ประกอบการผ้าไทยและสินค้าโอทอปทั่วทุกภูมิภาค ยังผลให้เกิดการขับเคลื่อนพัฒนาต่อยอดในด้านช่องทางการตลาด อันจะเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”


อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการกลับมาจัดงานแบบเต็มรูปแบบ บนพื้นที่ 60,000 ตารางเมตร โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมนำเสนอสินค้าและบริการมากกว่า 2,000 บูธ ครอบคลุมกิจกรรมหลัก คือ 1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อกำเนิดเป็นโครงการศิลปาชีพ 2. การจัดแสดงส่วนที่เป็นไฮไลต์ ได้แก่ โซนศิลปิน OTOP โซนผ้าไทยใส่ให้สนุก โซน First Lady และโซนนิทรรศการเส้นไหม 3. การจัดแสดงและจำหน่ายผลงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ 4. การจัดแสดงนิทรรศการโซนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย 5. การจำหน่ายสินค้า OTOP ทั้ง 5 ประเภท OTOP : KBO / OTOP Brand name / OTOP Premium / OTOP Trader / OTOP ชวนชิม รวมถึงผักและผลไม้ นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีและกิจกรรมความบันเทิง เช่น การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายอีกมากมาย


ท้ายนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชม ชิม ช้อป แชะ เช็คอิน ร่วมให้กำลังใจผู้ประกอบการ และร่วมภาคภูมิใจในสุดยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างโอกาส และสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในงาน "ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี" ปี 2566 ภายใต้แนวคิด "ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชา อย่างยั่งยืน" 12 – 20 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ที่อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad