กรมการพัฒนาชุมชน จัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 61 ปี - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, October 1, 2023

กรมการพัฒนาชุมชน จัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 61 ปี

 


วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 


กรมการพัฒนาชุมชน จัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 61 ปี จัดพิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คนที่ 31 กล่าวรายงาน นายยุวัฒน์ วุฒิเมธี อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน คนที่ 8 นายวิชล มนัสเอื้อศิริ ผู้เคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดี นายธีระพันธ์ แก่นจันทร์ ผู้เคยดำรงตำแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการ นางสาวขนิษฐา กาญจนรังสีนนท์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน นางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารอาคาร บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด นายณรงค์ เมยไธสง เลขานุการกรม กรมที่ดิน  แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ ชมรมข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างพนักงานราชการ และสื่อมวลชนร่วมงาน


เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้ว ประธานในพิธี ผู้บริหารกรมฯ  ถวายจตุปัจจัย และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลจากนั้น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2505 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 10 โดยอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505 โดยมีภารกิจในระยะแรก คือ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาตนเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า พัฒนากรจะต้องทำงานร่วมกับประชาชนมิใช่ทำให้ประชาชน กรมการพัฒนาชุมชน จึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชน ด้วยวิธีการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาชุมชน การจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ 61 ปี ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงผู้มีคุณูปการในการก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นศรัทธาที่เดินได้ของพี่น้องชาวไทย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและกระตุ้นให้ข้าราชการ และลูกจ้างของกรมการพัฒนาชุมชนเกิดความรักความศรัทธา ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติ และมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนชาวไทย สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข อยู่ดีกินดี ในปีที่ผ่านมากรมการพัฒนาชุมชนได้สร้างผลงานไว้ให้ทุกภาคส่วนได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้ได้รับรางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMOA 4.0) ระดับก้าวหน้า และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี รางวัล "องค์กรเกียรติยศ" วุฒิสภา ด้านการส่งเสริม คนดี คนเก่ง คนกล้า ประจำปี 2566 และรางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ ภายใต้ชื่อ รางวัล "สำเภา-นาวาทอง" ประจำปี 2566 รวมถึงกรมการพัฒนาชุมชนได้ความเห็นชอบให้ปรับตำแหน่งเป็นอำนวยการต้นทั้งหมด  จากนั้น นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้พบปะและมอบแนวทางปฏิบัติงานเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 61 ปี โดยกล่าวว่า  รู้สึกซาบซึ้งใจหลายเรื่อง เรื่องแรกคือได้พบอาจารย์ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน คนที่ 8  ซึ่งเป็นอธิบดีคนแรกที่ผมได้รับราชการครั้งแรกที่กรมการพัฒนาชุมชน และซาบซึ้งใจในศรัทธาของพี่น้องประชาชน เราไม่ได้ทำให้กับประชาชนแต่เราทำร่วมกับประชาชน คนกรมการพัฒนาชุมชนได้ความเชื่อมั่นและศรัทธาจากพี่น้องประชาชน ความเชื่อถือศรัทธาของตัวพัฒนากรมีมากมาย โดยเล่าเรื่องผู้ก่อการร้ายจับตัวนายอำเภอไป นายอำเภอบอกว่าเป็นพัฒนากร ผู้ก่อการร้ายก็ปล่อยตัวไป เราอยู่ในใจของประชาชน วันนี้ดีใจที่กรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ 61 ปี ขอให้ท่านภูมิใจที่ได้ทำงานที่กรมการพัฒนาชุมชน มีพลังสติปัญญาเพื่อบ้านเมืองต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad