พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”เป็นประธานเปิดค่ายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเขาใหญ่ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, October 22, 2023

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”เป็นประธานเปิดค่ายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเขาใหญ่ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 


พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ร่วมกันเปิดโครงการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมีเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมในโครงการจำนวน 320 คน ณ ค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่า  


“พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์” ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” และ ประธานมูลนิธิพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นประธานเปิดค่าย “สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่”  ตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่41 โดยมีเยาวชน ที่ผ่านการคัดเลือกจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 320 คน คือ สตูล – สงขลา – ปัตตานี – ยะลา – นราธิวาส  เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าไม้และสัตว์สัตว์ป่าโดยได้รับความรู้จากวิทยากรจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาในรูปแบบของความสนุกสนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากศิลปินลูกทุ่งต่างชาติ “โจนัส แอนเดอร์สัน” ที่มาขับร้องเพลง “ต้นไม้ของพ่อ” ให้กับเยาวชนได้รับฟัง และ เพลง “ธงชาติ” จากการประสานเสียงของเยาวชน โรงเรียนปรางคล้าและโรงเรียนบ้านท่าช้างจำนวน 80 คน จากนั้น พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์  ได้กล่าวให้โอวาทก่อนการเริ่มกิจกรรมว่า “คำว่าการอนุรักษ์นั้น ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลง การพยายามที่ไม่ทำลายวงจรของการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ เมื่อเราอยู่กันมากๆก็มีโอกาสทำให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไป เช่นในเมืองใหญ่ เยาวชนที่มาอยู่บนนี้จะรู้สึกว่าเราหายใจได้คล่องขึ้นไม่ร้อนอบอ้าว การที่เราจะรักษาสภาพความเป็นธรรมชาติให้คงอยู่ให้มากที่สุดก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ ทำอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะให้ความเป็นธรรมชาติคงอยู่กับเราให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้” จากนั้นประธานโครงการก็ได้ร่วมปลูกต้นไม้กับตัวแทนเยาวชน โดย นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติจากฐานกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และ กิจกรรมส่องสัตว์ในยามค่ำคืน ที่สร้างความตื่นเต้นสนุกสนานให้กับเยาวชนร่วมกิจกรรมโดยมีเจ้าหน้าที่บรรยายเพื่อสร้างความรู้ในด้านการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าแต่ละชนิดที่ได้พบเห็น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมวาดภาพธรรมชาติ โดย ศิลปินจิตอาสาของจังหวัดนครราชสีมา ที่มาสอนน้องๆในการวาดภาพอีกด้วย 

 

โดยนอกจากกิจกรรมต่างๆแล้ว เยาวชนที่เข้ารับการอบรมทั้งหมดยังได้เข้าเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างการพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ตามจังหวัดต่าง คือ กรุงเทพมหานคร  -   ฉะเชิงเทรา - ชลบุรี - นครนายก - นนทบุรี - ปทุมธานี   - พระนครศรีอยุธยา – สมุทรปราการ – สระบุรี  และ อ่างทอง โดยมีคณะกรรมการโครงการได้ตรวจเยี่ยมเยาวชนที่พำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ 

โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”   ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 18  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม    ความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตระหว่างที่พำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์     

ทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรงมีความรู้ความเข้าใจบริบทของสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้น      จนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์   กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้                                                                  

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad