มท.1 เยี่ยมกรมการพัฒนาชุมชน ย้ำคน พช. ต้องบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, October 11, 2023

มท.1 เยี่ยมกรมการพัฒนาชุมชน ย้ำคน พช. ต้องบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน


วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. ที่กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับ โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศุภชัย โพธิ์สุ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมตรวจเยี่ยม

 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ทั้งในด้านการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เป็นภารกิจที่สำคัญต่อปากท้องของชีวิตประชาชน OTOP เป็นสินค้าที่ผลิตจากวัสดุภายในประเทศ ผลิตโดยคนในประเทศ ดังนั้น การพัฒนา OTOP หากสามารถพัฒนาให้คนเกิดความเชื่อมั่น มั่นใจในผลิตภัณฑ์ จะสามารถสร้างมูลค่า สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศได้มาก และเกิดการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจชุมชน และเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ ขอให้นำเอาความต้องการของตลาดในประเทศมาเป็นฐานในการผลิต ความนิยมจะทำให้เกิดกำลังการผลิต กำลังการผลิตที่มีมากจะทำให้ขยายสู่นอกประเทศได้เป็นลำดับ การสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจจะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์และตลาด การสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนรายใหญ่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและการผลิตสินค้าจะช่วยผลักดันให้เติบโตขึ้นในทุกด้าน หากผลิตภัณฑ์ใดไม่เป็นที่นิยมหรือไม่สามารถพัฒนาได้ให้ยุติหรือลดการผลิต และทำให้ OTOP เป็นสินค้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ฝากถึงคน พช. อะไรที่ดีอยู่แล้วทำให้ดียิ่งขึ้น ที่ต้องปรับปรุงควรเร่งปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในวิกฤตที่เกิดขึ้น ทั้งทางธรรมชาติและไม่ธรรมชาติ และผลกระทบจากเหตุการณ์ตะวันออกกลาง ขอให้เน้นการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า อยากให้พี่น้องชาวพัฒนาชุมชนร่วมกันดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ตะวันออกกลาง โดยเน้นการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุด เพราะกำลังใจในยามที่เดือดร้อนถือเป็นสิ่งที่สำคัญ และกรมการพัฒนาชุมชนมีความสำคัญทั้งในด้านสังคมคือการสร้างคุณภาพชีวิต และด้านเศรษฐกิจคือการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งสามารถนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ กรมการพัฒนาชุมชนเป็นกรมฯ ที่ยิ่งใหญ่ในบทบาทภารกิจ และมีหน้าที่ที่สำคัญยิ่งต่อพี่น้องประชาชน คนที่มุ่งแต่ผลประโยชน์จะมองว่างานของกรมการพัฒนาชุมชนไม่สำคัญ แต่ถ้ามองงานเป็นตัวตั้งจะเห็นว่ากรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ขอให้ร่วมมือเป็นทีมเดียวกันระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนและคณะรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น


นายอนุทิน กล่าวทิ้งท้ายว่า “ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย คือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ขอให้ชาวพัฒนาชุมชนร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยและครอบครัวผู้ประสบภัยตามภารกิจของกรมฯ ตามแนวคิด ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที และบริบทการทำงานของคณะรัฐมนตรีนั้น ทำงานเพื่อตอบสนองพี่น้องประชาชนเป็นหลัก เพราะประชาชนเป็นผู้เลือกเข้ามา ภาครัฐสามารถเสนอภารกิจต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผ่านทางคณะรัฐมนตรี เพื่อผลักดันให้ประสบผลสัมฤทธิ์ในลำดับถัดไปได้ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองให้มากที่สุด”

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad