พช.ชวนช้อป OTOP Premium บริเวณชั้น 4 ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, October 12, 2023

พช.ชวนช้อป OTOP Premium บริเวณชั้น 4 ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน “ร้านค้า OTOP Premium” ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ บริเวณชั้น 4 ภายในอาคารผู้
โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่อนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชนใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ณ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการดำเนินการจัดตั้งร้านจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กำหนดระยะเวลาการอนุญาต 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 23 ธันวาคม 2566 จำนวน 2 แห่ง คือ 1) บริเวณผนังกระจกด้านนอกจุดตรวจคนเข้าเมือง ขนาดพื้นที่ 15 ตารางเมตร ชั้น 4 ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2) บริเวณประตูทางเข้า - ออก หมายเลข 3 ใกล้จุดให้บริการห่อหุ้มกระเป๋าสัมภาระ ขนาดพื้นที่ 6 ตารางเมตร ชั้น 4 ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีผู้บริหารและผู้แทนของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

         

พร้อมนี้ ได้ร่วมกันหารือเรื่อง การบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน และการแจ้งความประสงค์ต่อบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในการขอใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องตามสัญญา และประสานการขอใช้พื้นที่เพิ่มเติมต่อไป อันเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพื่อสร้างรายได้และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงอย่่างยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad