จังหวัดนนทบุรี   ชวนกินเที่ยวช้อปเมืองนนท์ กับ Nonthaburi Home : สุขง่ายๆ หาได้ที่นนท์ เที่ยวเมืองนนท์ ชุมชนชวนช้อป เชื่อมโยงท่องเที่ยววิถีบกและวิถีน้ำ   ล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนคลองอ้อมนนท์   วัดขวัญเมืองอันงดงามและตลาดริมคลอง    - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, September 24, 2022

จังหวัดนนทบุรี   ชวนกินเที่ยวช้อปเมืองนนท์ กับ Nonthaburi Home : สุขง่ายๆ หาได้ที่นนท์ เที่ยวเมืองนนท์ ชุมชนชวนช้อป เชื่อมโยงท่องเที่ยววิถีบกและวิถีน้ำ   ล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนคลองอ้อมนนท์   วัดขวัญเมืองอันงดงามและตลาดริมคลอง   วันที่ 24 กันยายน 2565  นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธิเปิด   Nonthaburi Home : สุขง่ายๆ หาได้ที่นนท์ เที่ยวเมืองนนท์ ชุมชนชวนช้อป  ณ วัดขวัญเมือง  ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี


นายอภิชัย อร่ามศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ตามโครงการ NONTHABURI HOME - สุขง่าย ๆ หาได้ที่นนท์เที่ยวเมืองนนท์ชุมชนชวนช้อป เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  เน้นสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นทุนดั้งเดิมของชุมชน  เมื่อช่วยกันส่งเสริมและอนุรักษ์ทุนเดิมเหล่านี้   มีแต่จะเพิ่มคุณค่าและมูลค่าไปตามกาลเวลา บ้านขวัญเมือง  มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม   เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษกับชุมชนผ่านการลงมือปฏิบัติ  ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจในจิตวิญญาณของพื้นที่  ชุมชนก็ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองไปพร้อมกัน  นำไปสู่เป้าหมายคือ  “ความสุขที่แท้จริงของชุมชน  บนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”


“ ขอเชิญชวนทุกคน  ช่วยกันเล่าเรื่องการท่องเที่ยวของบ้านขวัญเมือง ให้เป็นที่รู้จักกัน อยากให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสกิจกรรมต่าง ๆที่ชุมชนได้ค้นหาและจัดทำรูปแบบการท่องเที่ยวที่น่าสนใจไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว NONTHABURI HOME - สุขง่าย ๆ หาได้ที่นนท์เที่ยวเมืองนนท์
ชุมชนชวนช้อป บ้านขวัญเมือง ให้ได้ขับเคลื่อนและก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน “


นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า  โครงการ NONTHABURI HOME - สุขง่าย ๆ หาได้ที่นนท์เที่ยวเมืองนนท์ชุมชนชวนช้อป  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ให้กับชุมชนท่องเที่ยว ให้สามารถพึ่งตนเองได้  เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ และเป็นเจ้าบ้านที่ดี


โดยกิจกรรมในโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว นอกจากการคัดเลือกบ้านขวัญเมือง เป็นชุมชนท่องเที่ยว  ยังได้พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยการจัดทำป้ายบอกเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว  จุดถ่ายรูป  และการตูน “น้องขวัญเมือง”ตัวแทนสัญลักษณ์บ้านขวัญเมืองรวมถึง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน  ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว  เป็นต้น สำหรับบ้านขวัญเมือง  มีคลองอ้อมนนท์   เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ เชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวทางบก นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลอง  ชื่นชมความงดงามของวัด  ซึ่งมีประวัติศาสตร์มายาวนาน


แวะชิมและช้อป ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของชุมชนบ้านขวัญเมือง ซึ่งผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ  ประกอบด้วย บ้านวุ้นกะทิดอกไม้ บ้านผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าว บ้านขนมดอกจอก บ้านกะทิและผงขัดผิวมะพร้าว บ้านน้ำสมุนไพร บ้านเต้าหู้ทอด  บ้านขนมจีบ บ้านขนมไทยแม่สมบุญ บ้านพิมพ์เต้าหู้  และบ้านอรรถพรจุลินทรีย์  เป็นต้น  เพื่อเป็นของฝาก ของที่ระลึก สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะสร้างความประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับ  ก่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชนนำไปสู่ความยั่งยืนสืบไป 


ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวสนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านขวัญเมือง 90/1 ซอยบางกร่าง8 หมู่8 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0898942907 โดยทางศูนย์การเรียนรู้บ้านขวัญเมือง ได้จัด Packageในรูปแบบ one day trip ให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้..แบบประทับใจมิรู้ลืม


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad