พช. สอบคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ คัดคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เน้นย้ำดำเนินการสอบด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, September 27, 2022

พช. สอบคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ คัดคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เน้นย้ำดำเนินการสอบด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้


วันที่ 27 กันยายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ในฐานะประธานกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการฯ พร้อมตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และคณะทำงานกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับฯ ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


นายวิฑูรย์ นวลนุกูล เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีประกาศเรื่อง กำหนดเลขประจำตัวสอบ แผนผังที่นั่งสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำเหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 จำนวนทั้งสิ้น 1,115  คน ซึ่งประกอบไปด้วย ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ) สังกัดศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จำนวน 3 คน ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1,024 คน ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ) สังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน จำนวน 21 คน กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ด้านระเบียบ กฎหมาย หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน


โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 


ในการนี้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เดินตรวจความเรียบร้อยของขั้นตอนกระบวนการดำเนินการสอบ พร้อมพบปะและให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการประเมินบุคคลฯ ด้วย


ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้การดำเนินการสอบดังกล่าว อย่างมีมาตรฐานพร้อมมีมาตรการป้องกันทุจริตอย่างเข้มงวด เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คนดีมีความรู้คู่คุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ได้มีมาตรการให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดเวลา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก่อนเข้าห้องสอบอีกด้วย โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ  ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน www.personnel.cdd.go.th ให้ทราบต่อไป


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad