พพ. เปิดต้นแบบชุบชีวิต อาคารเก่า กฟภ.นครชัยศรี สู่เส้นทางอนุรักษ์พลังงานเป็นเลิศพิชิตรางวัล Thailand Energy Awards 2023 มุ่งเป้าความเป็นกลางทางคาร์บอน ปี 2593 - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, October 4, 2023

พพ. เปิดต้นแบบชุบชีวิต อาคารเก่า กฟภ.นครชัยศรี สู่เส้นทางอนุรักษ์พลังงานเป็นเลิศพิชิตรางวัล Thailand Energy Awards 2023 มุ่งเป้าความเป็นกลางทางคาร์บอน ปี 2593

 


พพ. นำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชน ศึกษาต้นแบบความสำเร็จการอนุรักษ์พลังงาน อาคารปฏิบัติการ ของ กฟภ. อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดึงเทคโนโลยีด้านประหยัดพลังงาน ผสานการใช้พลังงานสะอาด ปรับปรุงอาคารเก่า ฟื้นประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่าสะท้อนผลลดต้นทุนใช้ไฟฟ้าภายในอาคารได้ถึงร้อยเปอร์เซนต์ พร้อมเครื่องยืนยัน ความสำเร็จจากเวที Thailand Energy Awards 2023 และ รางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2023 เดินหน้าขยายผลไปยังสำนักงานการไฟฟ้าต่างๆ ทั่วประเทศวางเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ใน ปี 2593วันที่ 4 ตุลาคม 2566  นายโสภณ มณีโชติ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จของ อาคารปฏิบัติการ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมสำหรับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบุคคลภายนอก ที่นำเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานมาใช้ควบคู่กัน  โดยมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน เพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Zero Energy Building) ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand Energy Awards 2023 และ ASEAN Energy Awards 2023 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Zero Energy Building) ถือเป็นอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากอาคารดังกล่าว มีการปรับปรุงระบบการใช้ไฟฟ้า ระบบส่องสว่าง สามารถลดการใช้พลังงานได้เป็นผลสำเร็จ มีการติดตั้งพลังงานสะอาดเพื่อผลิตไฟฟ้าได้เอง สามารถลดภาระจากการใช้ไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าถึงร้อยเปอร์เซนต์ ซึ่งผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า จึงได้ปรับเปลี่ยนอาคารเดิมที่มีอายุกว่า 10 ปี ให้เป็นอาคารใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ ถือเป็นต้นแบบอาคารที่สำคัญในการมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutral 100 % ในปี ค.ศ. 2050 หรือ ปี พ.ศ. 2593


นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า การดำเนินงานปรับปรุงอาคารดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการเป็นต้นแบบให้สถานที่ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาด ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ กฟภ. ยังมีแผนงานที่จะขยายผลการดำเนินงานดังกล่าวให้กับอาคารสำนักงาน กฟภ. ทั่วประเทศ และยังเปิดโอกาสให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับ ภาคประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงพนักงานในองค์กรให้มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality Road Map)No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad