ปิดฉากอย่างงดงาม OTOP Midyear 2023 “ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย” โกยรายได้ยอดจำหน่าย 447 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้กลับสู่ชุมชน - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, October 4, 2023

ปิดฉากอย่างงดงาม OTOP Midyear 2023 “ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย” โกยรายได้ยอดจำหน่าย 447 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้กลับสู่ชุมชน

 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คนที่ 31 เปิดเผยว่า การจัดงาน “OTOP Midyear 2023” ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย” ตามนโยบายส่งเสริม Soft Power ของรัฐบาล ซึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นหนึ่งในต้นทุนของพลังทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการขยายผลและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และมีการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น จะเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงให้ชาวไทย และชาวต่างชาติได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการเพิ่มรายได้ และเพิ่มช่องทางในจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน


โดยตลอด 9 วันที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีทั้งในด้านกระแสความชื่นชมในภูมิปัญญา อัตลักษณ์อันงดงาม มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมในงาน และเลือกซื้อสินค้าภายในงานเป็นจำนวนถึง 166,143 คน สร้างยอดขายรวมตลอดทั้ง 9 วัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 447,009,957 บาท เฉพาะประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายที่เป็นสินค้าขายดีได้รับความนิยมสูงสุด มียอดจำหน่ายกว่า 136 ล้านบาท มีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่ายในงานทั้งสิ้น 1,670 ราย 


ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มาให้กำลังใจผู้ประกอบการ และให้การสนับสนุนสินค้า OTOP ของไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน มีความตั้งใจจะส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้มากยิ่งขึ้น การจัดงาน “OTOP Midyear 2023” ในครั้งนี้ ยังเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาล ในการขยายผลและสนับสนุน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ การเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น และยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 – 5 ดาว ไปสู่สากล โดยคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการจัดงานครั้งนี้จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ


ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า OTOP ในทุกมิติ เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากพี่น้องประชาชนอย่างนี้ตลอดไป” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวทิ้งท้าย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad