บมจ.เออาร์ไอพี ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. มอบรางวัล สุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024 - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, June 20, 2024

บมจ.เออาร์ไอพี ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. มอบรางวัล สุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024

 นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานมอบรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024  ภายใต้แนวคิด “Iconify the Master” หรือ ต้นแบบผู้นำแห่งอนาคต รางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารองค์กรสูงสุด ที่มีคุณสมบัติถึงพร้อมด้วยวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ ความสามารถในการบริหารองค์กรในหลากหลายมิติ  โดยปีนี้จัดเป็นปีที่ 3 ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเข้าร่วมรับรางวัลอย่างสมเกียรติ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ  ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต ประธานในพิธี กล่าวว่า “จากรายงานผลการสำรวจ CEO ระดับโลกประจำปีครั้งที่ 27 ปี 2567 ของ PWC พบว่า ซีอีโอทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย กำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาค การหยุดชะงักทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเมกะเทรนด์อื่นๆ อีกมากมาย ในขณะที่ 2 ใน 3 ของซีอีโอชาวไทย หรือประมาณ 67% ไม่มั่นใจว่าธุรกิจของพวกเขาจะยังคงสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในทศวรรษหน้า หากพวกเขายังคงดำเนินไปตามแนวทางปัจจุบัน ซีอีโอจะต้องเข้าใจความท้าทายนี้อย่างครอบคลุม กำหนดลำดับความสำคัญของการสร้างมูลค่า การสร้างวัฒนธรรมการบริหารที่แตกต่างออกไป และสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง เพื่อที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

สำหรับรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024 นี้นับว่าเป็นรางวัลที่เหมาะสมแก่ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรที่สะท้อนความสำเร็จออกเป็นผลงานที่ประจักษ์ ผมขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารทุกคนที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะนำความสำเร็จในครั้งนี้ ส่งทอดวิธีคิด วิธีปฏิบัติให้ให้แก่ผู้บริหารในรุ่นต่อไปเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนเทียบเท่าในระดับสากลต่อไป”


นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี กล่าวว่า “ งานมอบรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024 ในวันนี้นับเป็นปีที่ 3 ที่นิตยสาร BUSINESS+ ได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อคัดเลือกผู้บริหารสูงสุดชั้นนำของประเทศในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ถึงพร้อมด้วยวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ ความสามารถในการบริหารองค์กร คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร และต่อยอดไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน ซึ่งผู้บริหารหรือซีอีโอรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้จากความสำเร็จของแต่ละท่าน เพื่อสร้างแบบอย่างความสำเร็จของตนเองต่อไป ตามแนวคิด “Iconify the Master” หรือ ต้นแบบผู้นำแห่งอนาคต”รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR” เป็นหนึ่งในความร่วมมือกับนิตยสาร BUSINESS+ ที่จะศึกษาวิจัยถึงแนวทางการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เพื่อนำมาถอดบทเรียนความสำเร็จในมิติต่างๆ ของผู้บริหาร ทั้งทางด้านผลการดำเนินงาน การให้ความสำคัญกับลูกค้าและผู้ถือหุ้น ด้านพนักงาน สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญของแนวทาง ESG โดยทำการประเมินข้อมูลในแต่ละมิติ และคัดสรรผู้บริหารสูงสุดขององค์กรแห่งปี ในแต่ละอุตสาหกรรม และนำมาสู่งานมอบรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024” ไปวันนี้ นับว่าเป็นความสำเร็จของผู้บริหารที่ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เพื่อสร้างองค์กรที่มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้  และนำพาองค์กรไปสู่การพัฒนาความยั่งยืน”


สำหรับการมอบรางวัล  “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024”  จัดมอบรางวัลให้กับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร จำนวน 15 รางวัล ใน 12 ประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้ 
1. ประเภทอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ นพ.เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

2. ประเภทอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ได้แก่ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

3. ประเภทอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง ได้แก่ คุณดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

4. ประเภทอุตสาหกรรมธนาคาร ได้แก่ คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

5. ประเภทอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่ ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

6. ประเภทอุตสาหกรรมประกันชีวิต ได้แก่ คุณสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

7. ประเภทอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย  ได้แก่  ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน  ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

8. ประเภทอุตสาหกรรมพลังงาน ได้แก่ คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

9. ประเภทอุตสาหกรรมโรงแรมและสันทนาการ ได้แก่ คุณธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

10. ประเภทอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์  ได้แก่  คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

11. ประเภทอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ คุณวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

12. ประเภท Rising Star จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

1. คุณพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2. คุณรณชิต แย้มสอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

3. คุณธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด

4. คุณธนัช จุวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad