มูนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม เปิดอบรมหลักสูตร “ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง” รุ่นที่ 17 - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, June 17, 2024

มูนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม เปิดอบรมหลักสูตร “ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง” รุ่นที่ 17

 


มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม เปิดหลักสูตร ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 17 โดย กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม มีนักศึกษาเดินทางมารายงานตัว ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรฯ จาก พลโท มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ รวมถึงมีการจับสลากหมู่เพื่อแบ่งกลุ่มการจัดทำงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในมิติต่างๆ โดย หลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของทุกระดับ เริ่มตั้งแต่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้สามารถรับมือได้กับทุกการเปลี่ยนแปลงในสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักในการจัดทำหลักสูตร เพื่อให้ผู้ที่ได้เข้ารับการอบรม เข้าถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และไปต่อยอดในการดำเนินชีวิตต่อไป
ขณะนี้ ทางหลักสูตรฯ​ กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 18 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเพจ Facebook ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง #นพมีNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad