คณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาฯ ดอยอินทรีย์ - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, February 19, 2024

คณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาฯ ดอยอินทรีย์

 คณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาฯ ดอยอินทรีย์ ศึกษาดูงานการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับตำบล (CLM) ดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย คณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส จาก 44 ประเทศ จำนวน 69 ท่าน เดินทางไปทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพและความสำเร็จของประเทศไทย ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2567 โดย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยนางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน นางจันทิมา โจนส์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน ทีมงานนักวิชาการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุนการจัดกิจกรรมภายในฐานการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับตำบล (CLM) ดอยอินทรีย์ โอกาสนี้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยพระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเตโช ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ
คณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส เยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาฯ ดอยอินทรีย์ จำนวน 4 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ฐานกสิกรรมธรรมชาติ  : การนำสมุนไพรต่าง ๆ เช่น ขมิ้นชัน ตะไคร้หอม มาแปรรูปเป็นยาหม่องน้ำ ยาหม่องครีม  และการแปรรูปน้ำอ้อย โดยนำอ้อยที่ปลูกในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ CLM เข้าเครื่องบีบคั้นเป็นน้ำอ้อยสด เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ 2) ฐานคนมีไฟ : การแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยตากโดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ "พาราโบล่าโดม" จนเป็นกล้วยกู้โลก 3) ฐานพระแม่โพสพ โดยสาธิตการตำข้าว ด้วยครกกระเดื่อง เพื่อทำให้เปลือกข้าวและเมล็ดข้าวแยกออกจากกัน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอ ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านห้วยกีด หมู่ที่ 1 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และ 4) ฐานคันนาทองคำ คลองไส้ไก่ ซึ่งเป็นนำเสนอรูปแบบการพัฒนาพื้นที่การเกษตรเพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้มากขึ้น โดยการปลูกพืชผักสวนครัว ผลไม้  ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง หรือแม้กระทั่งเลี้ยงสัตว์บนคันนา ช่วยลดค่าใช้จ่าย และมีผลผลิตได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้  ได้มีการจัดกิจกรรม ชม ชิม ช็อป ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดเชียงรายด้วยจากนั้นคณะทูตและและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส ได้รับฟังการบรรยายการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน” และ “ธนาคารขยะในชุมชน”  โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย รวมทั้งนั่งรถรางเยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (อารยเกษตร) โดย สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และเยี่ยมชมโรงน้ำแร่ธรรมชาติดอยอินทรีย์ด้วย


#WorldSoilDay #วันดินโลก 

#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SoilandWaterasourceoflife 

#SustainableSoilandWaterforbetterlife #ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน  #SDGsforAll #ChangeforGoodNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad