จังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการ เตรียมความพร้อมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, May 22, 2024

จังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการ เตรียมความพร้อมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

 


21 พฤษภาคม 2567  ตั้งแต่เวลา13.30-15.30 น. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ห้วงระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2567 รวม 21 วัน จำนวนผู้ร่วมไม่น้อยกว่า 73 คน ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยมีพระพรหมวชิรเมธาจารย์ เจ้าคณะภาค 16 เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง พร้อมด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ เพื่อให้การจัดโครงการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและสมเกียรติต่อไป ทั้งนี้รัฐบาลมอบหมาย ให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการจัดโครงการเพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 และแจ้งให้ทุกจังหวัดบูรณาการจัดพร้อมกันทั่วประเทศ


พระครูจิรธรรมรัต,ดร.อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ มจร.วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดประชาวงศาราม  เจ้าคณะตำบลบางงอน นายสิทธิเณศ เห้งทับ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  นายสันติพงษ์ สังข์เทพ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ ได้รายงานและประชาสัมพันธ์ 


โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2567 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ ( ศานติ – ไมตรี )


ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

สมัครเข้ารวมโครงการ

ติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนวางแผน และพัฒนาการอบรมวิปัสสนาธุระ ปัญญาโพธิยาลัย เบอร์โทร 095-601-974 082-421-5126

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ ต.ขุนทะเล อ. เมือง จ.สุราษฎร์ธานีNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad