เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต เดินหน้าสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เตรียมเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ” บน ถ.ราชดำเนิน ให้เป็น “ต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะของประเทศ” ภายในปี 2570 - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, May 9, 2024

เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต เดินหน้าสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เตรียมเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ” บน ถ.ราชดำเนิน ให้เป็น “ต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะของประเทศ” ภายในปี 2570


สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จัดงาน 20 Years of Thailand Knowledge Creation: Past and Future ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการดำเนินงาน โดยฉายภาพความสำเร็จ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต จากการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมเตรียมเปิดศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ ที่จะเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะที่ให้ความรู้หลากหลาย ครบวงจร ทันสมัย ขนาดใหญ่แห่งใหม่ของประเทศภายในปี 2570 บน ถ.ราชดำเนิน 
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปี ของการดำเนินงานที่ผ่านมา OKMD ได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้เข้าหากันผ่านการบูรณาการจัดการการเรียนรู้ และบริหารหน่วยงานที่ทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดความต้องการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาให้แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่ ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมศักยภาพมากขึ้น 

“20 ปีของ OKMD จึงเป็นช่วงเวลาที่สั่งสมศักยภาพพร้อมที่จะเรียนรู้ และปรับตัวเพื่อให้ทันต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  ที่มีหมุดหมายให้ไทยเป็นสังคมก้าวหน้า พัฒนาคนในโลกยุคใหม่ ซึ่งเป็นความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยพลวัตรและการแข่งขันรอบด้าน” ประธานกรรมการ OKMD กล่าว 


ด้าน ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ OKMD กล่าวว่า การจัดงาน 20 Years of Thailand Knowledge Creation : Past and Future ในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดําเนินงานของ OKMD ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาองค์ความรู้และประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริการความรู้ในกิจกรรมองค์ความรู้ต่างๆ ของ OKMD รวมถึงการเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (OKMD National Knowledge Center : NKC) ณ บริเวณ ถ.ราชดําเนิน กรุงเทพฯ ภายในปี 2570  ซึ่งจะเป็น “ต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะ” ที่ให้บริการความรู้หลากหลาย ครบวงจร ทันสมัย ขนาดใหญ่แห่งใหม่ของประเทศ

ภายในงานยังจัดให้มีเวทีเสวนาโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศ ที่มีส่วนสำคัญในการวางรากฐาน พัฒนาให้ OKMD เติบโตจนมาถึงวันนี้ ได้แก่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ในฐานะอดีตรองนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแล OKMD และเป็นประธานคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ พลเรือเอกฐนิธ กิตติอําพน อดีตผู้อํานวยการ OKMD และ Museum Siam ดร.คณิศ แสงสุพรรณ อดีตประธานกรรมการ OKMD และ

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตกรรมการ OKMD 


นอกจากนี้ ยังได้เชิญคนรุ่นใหม่ ได้แก่ คุณอดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า เอ เอฟ เอส ประเทศไทย (TRAFS) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ Board-based Simulation และคุณชนัญญา เตชจักรเสมา (น้องวิว) ยูทูบเบอร์ชื่อดังจากจากช่อง Point of View เจ้าของรางวัล Popular Vote จากเวที Thailand Best Blog Awards 2018 มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บอกเล่าเรื่องราว ความรู้แนวคิดในการริเริ่มสร้างสรรค์ สังคมแห่งการเรียนรู้ การขยายโอกาสให้คนไทยทุกช่วงวัยได้เข้าถึงนวัตกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนมุมมองในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างสรรค์พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา เพิ่มโอกาสในการหาความรู้ ตามแนวโน้มเทคโนโลยี ที่ทันสมัย รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ มุมมองใหม่ วิธีการใหม่ ทิศทางใหม่ของโลกแห่งการเรียนรู้ในอนาคตที่จะทําให้คนไทยในโลกปัจจุบันก้าวไปสู่โลกอนาคตได้อย่างเต็มศักยภาพทุนมนุษย์และเป็นที่ต้องการของโลกอนาคต พร้อมแนวคิดการเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ Knowledge Hub และย่านการเรียนรู้ Learning District ที่จะเป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยเข้ากับความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ของศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติฯ 


“20 ปี OKMD จึงเป็นกิจกรรมที่เชื่อมองค์ความรู้จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เพราะ OKMD มีความตั้งใจที่จะเป็นหน่วยงานรับใช้สังคมไทยในทุกช่วงวัยของชีวิต ต้องการสร้าง  การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย เพื่อตอบโจทย์ให้คนไทยทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงความรู้ได้” ผู้อำนวยการ OKMD กล่าวสรุป


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad