จุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการ Chula The Impact ครั้งที่ 22 “Mastering Thai at Your Own Pace: Soft Power through Self-Directed Learning” เสริม Soft Power ด้วยภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ” - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, April 5, 2024

จุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการ Chula The Impact ครั้งที่ 22 “Mastering Thai at Your Own Pace: Soft Power through Self-Directed Learning” เสริม Soft Power ด้วยภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ”

 


คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมมือกับมูลนิธิไทย ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะ Soft Power ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในชาวต่างชาติ ผ่านสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยภาษาต่างประเทศสำหรับชาวต่างชาติรวม 9 ภาษา เผยแพร่ทาง Chula MOOC และในรูปของ E-book  

  


ปัจจุบันกระแส Soft Power ของไทยกำลังเป็นที่จับตามองจากนานาชาติ และเป็นเครื่องมือสำคัญที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยเป็นจุดหมายในการเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากประเทศต่างๆ จนติดอันดับโลก การมีสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยภาษาต่างประเทศสำหรับชาวต่างชาติจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับมูลนิธิไทย จัดทำคลิปวีดิทัศน์ Communicative Thai for Foreigners จำนวน 9 ภาษา เผยแพร่ทาง Chula MOOC และในรูปของ E-book  ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ Soft Power ของไทยที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากชาวต่างชาติ


จากการเสวนาวิชาการ Chula the Impact ครั้งที่ 22 เรื่อง “Mastering Thai at Your Own Pace: Soft Power through Self-Directed Learning” ซึ่งศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567                    ณ ศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ดร.เกียรติ เทพช่วยสุข ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และ คุณธฤต จรุงวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิไทย ได้ร่วมเสวนาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยภาษาต่างประเทศสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ชาวต่างชาติสามารถที่จะเข้าถึงประสบการณ์แบบไทยๆได้มากขึ้นกว่าเดิมผ่านการเรียนรู้และเข้าใจภาษาไทยเบื้องต้น โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ 


ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวว่า การสร้างสรรค์องค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อชี้นำขับเคลื่อนสังคมไทยและสังคมโลก เป็นหนึ่งในพันธกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ ที่พร้อมทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้จากคณาจารย์ นักวิจัยจุฬาฯ สู่สังคมไทยและสังคมโลก ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่น่าภาคภูมิใจ และเป็นเครื่องมือสำคัญที่ส่งเสริม Soft Power ของไทย ด้วยบทบาทของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศที่มีคณาจารย์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่างประเทศ รวมถึงความร่วมมือจากมูลนิธิไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในระดับประชาชนผ่านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม งานเสวนาวิชาการ Chula the Impact ครั้งนี้จะเป็นเวทีวิชาการที่เผยแพร่ความรู้    ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และทำให้ Soft Power ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยได้รับการเผยแพร่สู่ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น


รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงภาษาไทยในฐานะที่เป็น Soft Power ว่าภาษาไทยเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิด Soft Power เนื่องจากคนไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ดังนั้น  การที่คนต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยจะใช้เฉพาะภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพียงอย่างเดียวก็อาจจะขาดอรรถรสในการเข้าใจประเทศไทย หากชาวต่างชาติได้เรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้นจะช่วยสร้างความเข้าใจและขยายประสบการณ์ในการท่องเที่ยวในเมืองไทยได้มากขึ้น นอกจากนี้ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นที่รู้จักจากนานาประเทศมากขึ้นในเรื่องของการท่องเที่ยว และจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในปัจจุบันที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้คลี่คลายลง โครงการสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยภาษาต่างประเทศสำหรับชาวต่างชาติจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ชาวต่างชาติสามารถสื่อสารให้เข้าถึงภาษาไทยได้ง่ายและสะดวกผ่านช่องทางออนไลน์ ความโดดเด่นของคลิปวีดิทัศน์ Communicative Thai for Foreigners คือการสอนจะไม่ได้ใช้เพียงแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่จะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาต่างประเทศที่พร้อมจะสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติด้วยภาษาที่หลากหลาย จึงทำให้สื่อการเรียนการสอนทางออนไลน์นี้เป็นที่จับตามองของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 


”คลิปวีดิทัศน์ Communicative Thai for Foreigners เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่สื่อสารภาษาไทยไปถึงระดับนานาชาติ ตอบสนองพันธกิจของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการพัฒนา   องค์ความรู้เกี่ยวกับไทย โดยมีการสอดแทรกมิติทางวัฒนธรรมไทยเข้าไปในการเรียนการสอน เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยและคนไทยในเวลาเดียวกัน” รศ.ดร.สุรเดช กล่าว


ผศ.ดร.เกียรติ เทพช่วยสุข ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศมีพันธกิจในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติในทุกรูปแบบ ทั้งในเรื่องของการเปิดหลักสูตรและรายวิชาภาษาไทยที่สอนในจุฬาฯ และหลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอก การพัฒนาผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ การทำงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ รวมถึงการผลิตสื่อการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ คลิปวีดิทัศน์ Communicative Thai for Foreigners เป็นสื่อที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศที่เข้าถึงได้ง่าย ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายคือชาวต่างชาติที่สนใจเรียนภาษาไทยซึ่งสามารถเรียนจากที่ไหนและเมื่อไรก็ได้ ช่วยให้ชาวต่างประเทศเข้าถึงการเรียนภาษาไทยได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ผศ.ดร.เกียรติ อธิบายเพิ่มเติมว่า คลิปวีดิทัศน์นี้เป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติโดยที่ผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ในการอ่านหรือเขียนภาษาไทยโดยใช้ตัวอักษรไทย เนื่องจากคลิปวีดิทัศน์นี้ใช้สัทอักษรหรือ Phonetics ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่นักภาษาศาสตร์ใช้ในการศึกษาภาษานำปรับใช้ในการเรียนการสอนภาษาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการออกเสียงคำและประโยคต่างๆ  เนื้อหาของคลิปวีดิทัศน์จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารระดับเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน เช่น การสั่งอาหาร ซื้อของ การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ การพูดแนะนำตัว พูดถึงครอบครัวและเรื่องทั่วไป ประกอบด้วยคลิปวีดิทัศน์ Communicative Thai for Foreigners จำนวน 9 ภาษา ได้แก่ เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน

“รูปแบบของคลิปวีดิทัศน์นอกจากจะเผยแพร่พร้อมกับเอกสารประกอบการเรียนแบบ E-book ในสองแพลตฟอร์ม คือ Chula MOOC และเว็บไซต์ของมูลนิธิไทยแล้ว คลิปวีดิทัศน์นี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนิสิตในรายวิชา “Basic Thai for Communication” และ “Basic Thai for Foreigners” จากการใช้คลิปในการสอนนิสิต  ที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับจากนิสิตเป็นอย่างดี” ผศ.ดร.เกียรติ กล่าว   


ด้าน คุณธฤต จรุงวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิไทย กล่าวว่า ปัจจุบันภาษาไทยได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติ     เนื่องจากมีแรงงานและนักธุรกิจต่างชาติมาประกอบอาชีพและประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น นอกจากนี้ประเทศไทย   ยังเป็นศูนย์กลางการให้บริการในหลายๆ ด้าน เช่น การศึกษาและการแพทย์ รวมถึงสื่อบันเทิงจากประเทศไทย  ก็ได้รับความนิยมในต่างประเทศเช่นกัน ทั้งในรูปของภาพยนตร์ ละครชุด (Series) และแม้แต่เพลงผ่านอินเทอร์เน็ต  ก็เข้าถึงผู้คนทั่วโลกที่ต้องการรู้ภาษาไทยเพื่อการรับชมรับฟังอย่างมีอรรถรสมากขึ้น มูลนิธิไทยซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศที่ทำงานด้านการทูตภาคประชาชน หรือการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) เห็นความจำเป็นที่จะต้องมีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อเผยแพร่การใช้ภาษาไทยรองรับความต้องการของชางต่างประเทศ มูลนิธิไทยจึงได้หาพันธมิตรเพื่อสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยภาษาต่างประเทศให้ครอบคลุมภูมิภาค   ต่างๆ ทั่วโลกให้มากที่สุด โดยร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยภาษาต่างประเทศเผยแพร่ในรูปของ E-book  ให้ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิไทย ทั้งนี้มูลนิธิไทยยังร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยภาษาอาหรับ ภาษาฮินดี ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาตุรกีอีกด้วย


ผู้สนใจสามารถรับชมงานเสวนาวิชาการ Chula The Impact ครั้งที่ 22 “Mastering Thai at Your Own Pace: Soft Power through Self-Directed Learning” ย้อนหลังได้ที่

 https://www.facebook.com/ChulalongkornUniversity/videosNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad