มท.1 นำคณะลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยายรัฐบาลที่นาทวี จ.สงขลา - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, January 23, 2024

มท.1 นำคณะลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยายรัฐบาลที่นาทวี จ.สงขลา

 เมื่อที่ 23 มกราคม 67 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่พบปะและมอบนโยบายแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอนาทวี จะนะ เทพา และสะบ้าย้อย พร้อมติดตามการดำเนินงาน “ตลาดนัดแก้หนี้” ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 โดยมี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมลงพื้นที่ ในการนี้ พระอาจารย์ภัตร อริโย รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดนาทวี นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ ณ วัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

โอกาสนี้ นายจรัญ อินทสระ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา นางสาวรัชฏ์รมัย สายาลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมการจัดนิทรรศการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนในงาน OTOP Mobile ทางเลือกใหม่ของการแก้หนี้ เพื่อขยายช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ร่วมสาธิตและจำหน่าย เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มครัวเรือนยากจน พี่น้องประชาชน ที่มีความต้องการนำเป็นทางเลือกในการขยายอาชีพและลดภาระค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน ซึ่งภายในกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 โซนดังนี้

   

โซนที่ 1 นิทรรศการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และผ้าไทยใส่ให้สนุก ประกอบด้วย กิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ‘Click ชุมชน’ แนะนำเมนู 108 อาชีพแก้จน และประชาสัมพันธ์กองทุนสำหรับชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

   

โซนที่ 2 OTOP mobile ทางเลือกใหม่ของการแก้หนี้ ประกอบด้วยสินค้า OTOP ประเภทเครื่องดื่มประเภท OTOP ชวนชิม ประเภทอาหารแปรรูป และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งมี ผู้ผลิตผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 30 ร้านค้า


ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สงขลาNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad