อธิบดี พช. ลงพื้นที่เยี่ยมวิทยาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, December 3, 2023

อธิบดี พช. ลงพื้นที่เยี่ยมวิทยาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู

 


วันที่ 3 ธันวาคม 2566 ที่จังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายไพโรจน์ โสภาพร เลขานุการกรม นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู :  ศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตา และกลุ่มทอผ้าบ้านนาคำไฮ (เทวาผ้าไทย) โดยมีนายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ ให้การต้อนรับ


โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู เพื่อสืบสาน ส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในจังหวัดหนองบัวลำภู รวมไปถึงผู้ที่สนใจ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการจัดตั้งวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลักด้านผ้าทอ และในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดตั้งวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตา และกลุ่มทอผ้าบ้านนาคำไฮ (เทวาผ้าไทย) 


โดยในเวลา 13.00 น นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตา ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองฯ โดยมีคุณสุมามาลย์ เต๊จ๊ะ ผู้ก่อตั้งวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู (ศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตา) ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม โดยศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตาตั้งอยู่บ้านหนองกุงพัฒนา ตำบลโพธิ์ชัย เดิมเป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ที่เกิดจากการสืบสานต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยของจังหวัดหนองบัวลำภูต่อจากบรรพบุรุษ จัดทำผ้าทอพื้นเมืองภายใต้แบรนด์ขวัญตา โดยได้รับการสนับสนุนโดยกรมการพัฒนาชุมชนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ภายใต้โครงการวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู เพื่อสืบสาน ส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าแก่ผู้ประกอบการประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในจังหวัดหนองบัวลำภู รวมไปถึงผู้ที่สนใจ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงกลายเป็นวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู (ศูนย์การเรียนรู้และออกแบบขวัญตา) โดยภายในศูนย์การเรียนรู้ มีทั้งร้านค้าที่แสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าพื้นเมือง ผ้าทอมือ และสินค้า OTOP และสาธิตขั้นตอนการผลิตเส้นด้าย การทอผ้า และการออกแบบเสื้อผ้า เป็นต้น เปิดทุกวัน เวลา 10.00 – 17.00 น. สอบถามข้อมูล โทร. 06 2826 6929


จากนั้นเวลา 14.00 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าบ้านนาคำไฮ (เทวาผ้าไทย) โดยมีนายกิตติพันธ์ สุทธิสา ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านนาคำไฮ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ซึ่งผ้าทอภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย แบรนด์ชุมชน “เทวาผ้าไทย” ของหมู่บ้านนาคำไฮ ต. นาคำไฮ อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู ได้รับการยกย่องเป็น “นาคำไฮโมเดล” ที่สร้างชื่อจนได้รับการยอมรับว่า พัฒนาคุณภาพผ้าทอพื้นเมืองให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง เอกลักษณ์คือ การทอผ้าสองด้าน โดยจะสร้างลายมัดหมี่และลายขิดในผืนเดียวกัน เป็นลายดอกพิกุลโบราณ  และยังเน้นการใช้เส้นฝ้ายธรรมชาติ ผสมสีจากธรรมชาติ เช่น แก่นขนุน ฝักคูณ ดอกอัญชัน และเปลือกประดู่ อีกหนึ่งภูมิปัญญาคือการนำผ้าทอมือไปหมักด้วยน้ำซาวข้าวผัวหลง ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองของหนองบัวลำภู โดยการหมักน้ำซาวข้าวจะทำให้ผ้าฝ้ายนุ่มลื่น มันวาว และยังคงสีสันสดใส ที่พิเศษไปกว่านั้นคือน้ำซาวข้าวยังสามารถดูดสารพิษออกจากผ้าทอ ทำให้ผู้สวมใส่ไม่ระคายเคือง ปัจจุบันเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ สามารถมาศึกษากระบวนการเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเส้นใยจากฝ้าย ชมการทอผ้านวัตกรรมเทวาผ้าไทย ที่เน้นการย้อมสีที่ได้จากธรรมชาติ เน้นการสร้างลายผ้า เส้นฝ้ายหมักด้วยน้ำซาวข้าว เทคนิคโบราณ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังเลือกซื้อผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าทอมือ ผ้าซิ่น ผ้ายกดอก ผ้ามัดหมี่ คลุมไหล่ ฯลฯ ได้แบบครบวงจร เวลาเปิด-ปิด : 08:00-18:00 น. เปิดทุกวัน โทร. : 086 972 9787No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad