"นายชาดา ไทยเศรษฐ์" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงข่าวจัดงาน OTOP CITY 2023 “ช้อปสนุก…ส่งสุขท้ายปีสินค้าดีจากภูมิปัญญาไทย” - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, December 11, 2023

"นายชาดา ไทยเศรษฐ์" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงข่าวจัดงาน OTOP CITY 2023 “ช้อปสนุก…ส่งสุขท้ายปีสินค้าดีจากภูมิปัญญาไทย”

 


ปลุกกระแส Thai Soft Power เผยแพร่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยสู่สากล ช้อปสินค้าสุดล้ำค่า ซื้อใช้ก็คุ้มค่า ซื้อฝากก็ถูกใจ เป็นของขวัญของฝากที่ดีที่สุดจากน้ำมือคนไทยและพลาดไม่ได้กับสุดยอดอาหารเลิศรสจากทั่วประเทศ ตั้งแต่16-24 ธันวาคม 2566 นี้ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี   


วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา  14.00 น. ณ ลาน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงข่าวจัดงาน OTOP City 2023 “ช้อปสนุก…ส่งสุขท้ายปีสินค้าดีจากภูมิปัญญาไทย” ว่า รัฐบาลมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีงานทำและสร้างรายได้โดยการสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่แหล่งเงินทุน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการตลาดเพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ นายชาดา  กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดงาน "OTOP CITY 2023" ในครั้งนี้จัดขึ้น ภายใต้ธีมงาน "ช้อปสนุก…ส่งสุขท้ายปีสินค้าดีจากภูมิปัญญาไทย" ด้วยชื่อเสียงแห่งภูมิปัญญาและความปราณีตในการสร้างสรรค์ อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน สู่การพัฒนาและต่อยอดในการแสดงศักยภาพที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนาน รุ่นสู่รุ่น รวมทั้งกระแส Thai Soft Power ที่ช่วยส่งออกผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยสู่สากล ผลักดันเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเป็นของขวัญของฝากที่ดีที่สุดจากน้ำมือคนไทย ส่งต่อได้ทุกคน เป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีความล้ำค่าจากฝีมือคนไทยที่สะท้อนภูมิปัญญาและความสามารถของคนไทยอย่างชัดเจน รวมถึงมีการสร้างบรรยากาศภายในงานจากเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาที่แสดงความเป็นท้องถิ่นไทยในแต่ละภูมิภาค ผสมผสานกับสีสันส่งท้ายปีที่สร้างความคึกคัก เต็มไปด้วยความสนุกสนานของกิจกรรม และของรางวัลมากมาย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดงาน OTOP City 2023 ภายใต้ธีม ช้อปสนุก...ส่งสุขท้ายปี สินค้าดีจากภูมิปัญญาไทย ดันสินค้าและผลิตภัณฑ์ขึ้นเป็น Soft Power จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ ที่มีความล้ำค่าจากฝีมือคนไทยที่สะท้อนภูมิปัญญาและความสามารถของคนไทย เพิ่มช่องทางการตลาดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเพื่อสร้างการเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กำหนดเป้าหมายในการจัดงาน คือ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP พี่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีพ.ศ 2565 ระดับ 3-5 ดาวจาก 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร และผู้ประกอบการ OTOP ชวนชิม เข้าร่วมจำหน่ายไม่น้อยกว่า 2,000 กลุ่ม/ราย และสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท สำหรับรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้ จะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาว OTOP ชวนชิม กิจกรรมส่งเสริมการขายและการบริการ กิจกรรม Highlight ได้แก่ ศิลปิน OTOP นำเสนอผลงานที่มีอัตลักษณ์บ่งบอกถึงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า ผ้าไทยใส่ให้สนุก ตลาดกลางเส้นไหมและเส้นใยธรรมชาติ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี OTOP Trader และหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง


“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสนับสนุนสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ชม ชิม ช้อป และร่วมภาคภูมิใจไปกับสุดยอดสินค้า OTOP ทั่วไทย ที่สุดแห่งภูมิปัญญา ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างโอกาส สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad