‘พช.’ รับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, December 6, 2023

‘พช.’ รับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ


เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติและภาคภูมิใจของหน่วยงานรัฐ ที่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล พร้อมการันตีการเป็นสุดยอดหน่วยงานภาครัฐด้านดิจิทัล รางวัล "หน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ" โดยมี นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีและมอบรางวัล


โดยกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย (พช.) ได้รับรางวัล “หน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ” ตามโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาล ทำหน้าที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล ผ่านโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)  นอกจากนี้ ยังได้พัฒนา ‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนทุกช่วงวัย


ซึ่งรางวัลรัฐบาลดิจิทัล เป็นรางวัลที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) มอบรางวัลให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ผลคะแนนจากโครงการสำรวจฯ อันจะเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการต่อยอดในการนำข้อมูลจากผลการสำรวจฯ ไปใช้ในการยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad