กรมควบคุมโรค เตือนอันตรายของควันบุหรี่ไฟฟ้า มีฝุ่นจิ๋ว PM 1.0 ดูดซึมง่าย ทำลายปอด - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, December 11, 2023

กรมควบคุมโรค เตือนอันตรายของควันบุหรี่ไฟฟ้า มีฝุ่นจิ๋ว PM 1.0 ดูดซึมง่าย ทำลายปอด

 


10 ธันวาคม 2566  นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ควันบุหรี่ไฟฟ้า นอกจากจะมีนิโคตินปริมาณสูง สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย สารโลหะหนัก และสารเคมีก่อมะเร็งแล้ว ยังมีฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถแทรกซึมเข้าสู่ปอดได้ง่าย

      

จากผลการศึกษาในประเทศจีน โดยทดลองวัดปริมาณฝุ่นละอองจากควันบุหรี่ไฟฟ้าภายในห้องที่มีคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมของห้อง พบฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก ทั้ง PM 10, PM 2.5 และ PM 1.0 โดยเฉพาะ PM 1.0 พบในควันบุหรี่ไฟฟ้ามากถึง 98% นอกจากนี้ หากฝุ่นละอองเหล่านี้ โดยเฉพาะ PM 1.0 ที่มีขนาดเล็กกว่า PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองจิ๋วที่มีขนาดไม่เกิน 1 ไมครอน เพราะอนุภาคขนาดเล็กมากที่สามารถเข้าสู่กระแสเลือดและปอดได้ หากสะสมไปเรื่อย ๆ ทำให้การทำงานของปอดบกพร่อง เกิดการอักเสบ และเกิดความเป็นพิษต่อยีนในเซลล์ต่างๆ เป็นสาเหตุของหอบหืด หลอดลมอักเสบ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง พังผืดในปอด รวมถึงก่อให้เกิดมะเร็งปอดได้

      

นายแพทย์ธงชัย ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า การฝ่าฝืนสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะถือเป็นความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงการเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร 0 2590 3850


********************************

ข้อมูลจาก : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 10 ธันวาคม 2566 


แหล่งข้อมูล 

Bhalerao, A., Sivandzade, F., Archie, S. R., & Cucullo, L. (2019). Public Health Policies on E-Cigarettes. Current cardiology reports, 21(10), 111. https://doi.org/10.1007/s11886-019-1204-y


Cui T, et al. PM1 exposure and spatial transmission of nicotine from the simulated second-hand vapor of pod-based electronic cigarettes. Sci Total Environ. 2023 (897): https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165355.


Leikauf, G.D., Kim, SH. & Jang, AS. Mechanisms of ultrafine particle-induced respiratory health effects. Exp Mol Med 52, 329–337 (2020). https://doi.org/10.1038/s12276-020-0394-0


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad