“อมตะ”คว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุดด้านความยั่งยืนจากเวที SET Awards 2023 - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, November 22, 2023

“อมตะ”คว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุดด้านความยั่งยืนจากเวที SET Awards 2023

 


นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA เปิดเผยว่า  อมตะ ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) จาก ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเวที SET Awards 2023  จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่โดดเด่น มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจ  มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนรายอื่น ให้ดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนต่อไป

 

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอมตะในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนา สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงทำให้บริษัททุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการรักษาสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบให้อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และสร้างคุณค่าที่สมดุลและยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามหลักปรัชญา “ALL WIN” 

 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบ (Perfect City, Smart City) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในระดับชุมชนและระดับประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยสนับสนุนความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) อีกทางหนึ่ง จึงได้บูรณาการแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี มุ่งเน้นการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมส่งเสริมกระบวนการเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคม และตั้งเป้าหมายสู่การเป็น “เมืองที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)” ภายในปี 2583

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad