"ทันตแพทย์ จุฬาฯ ครบรอบ 84 ปี" มอบความสุขให้คนไทยด้วย 10 โครงการพิเศษให้บริการทางทันตกรรม - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, November 22, 2023

"ทันตแพทย์ จุฬาฯ ครบรอบ 84 ปี" มอบความสุขให้คนไทยด้วย 10 โครงการพิเศษให้บริการทางทันตกรรม

 


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการสร้างผลงานวิจัย วิชาการ เป็นต้นแบบในด้านการศึกษาและการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ที่มีคุณภาพ และอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญคือการให้บริการวิชาการแก่สังคม จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประชาชนเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 84 ปีแห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นการก้าวสู่ยุคใหม่ของคณะที่มุ่งความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรม หรือ “the New Era of Excellence and Innovation in Dentistry” คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จึงจัด 10 โครงการบริการทางทันตกรรมพิเศษแก่ประชาชน ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อตอบแทนสังคมและให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมที่ดีขึ้น

          

ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่ากิจกรรมพิเศษ 10 โครงการบริการทางทันตกรรมพิเศษแก่ประชาชน เป็นการให้บริการทางทันตกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย มีทั้งการรักษาแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและการคิดค่ารักษาในราคาพิเศษ การให้บริการทางทันตกรรมในครั้งนี้คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ประกอบด้วย

- งานทันตกรรมจัดฟัน คิดค่าบริการทันตกรรมจัดฟันจ่ายแค่ 84% 

(ผู้ป่วยทุกรายที่ทำการรักษาระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 16 พฤษภาคม 2566)

- งานทันตกรรมรากเทียม คิดค่าทำรากเทียมซี่ละ 8,400 บาท จำกัดจำนวน 84 ซี่ พร้อมถ่ายภาพรังสี CBCT โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย จำนวน 84 ราย

- งานอุดฟัน อุดฟันฟรี 84 วันทำการ โดยรับบริการที่คลินิกปริญญาบัณฑิต 

(เริ่ม 5 มกราคม - 8 พฤษภาคม 2567)

- งานถอนฟัน ผ่าฟันคุดฟรี 84 ซี่ 84 ราย พร้อมถ่ายภาพรังสีพานอรามิก โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย จำนวน  84 ราย

- งานทันตกรรมบดเคี้ยว รักษาคนไข้ที่ปวดข้อต่อขากรรไกร ฟรี 56 ราย หากมีต้องใส่เฝือกสบฟัน  คิดค่าเฝือกสบฟัน (Splint) 84 บาท  

(เริ่ม 5 มกราคม 2567)

- งานรักษารากฟัน รักษาคลองรากฟันฟรี 84 ซี่ โดยรับบริการที่คลินิกปริญญาบัณฑิต

(ไม่รวมค่าบูรณะฟันหรือค่ารักษาเพิ่มเติมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) 

(เริ่ม 5 มกราคม 2567)

- งานทันตกรรมสำหรับเด็ก ผู้ป่วยเด็กรักษา Complete Case 84 รายและรักษาประสาทฟัน

พร้อมใส่ครอบฟรี 84 ซี่

- งานเภสัช ห้องยา คิดราคายากลุ่ม Steroids Mouthwash เพื่อรักษารอยโรคในช่องปาก 84% ของราคาปกติ เป็นเวลา 84 วัน และ ไม่คิดราคาค่าน้ำยาบ้วนปากคลอเฮกซิดีน (C20) จำนวน 4,800 ขวด 

(เริ่ม 5 มกราคม 2567)

- งานทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน 840 บาท 84 ซี่ 

(เริ่ม 5 มกราคม 2567)

- งานศัลยกรรมผ่าตัดเหงือก ศัลยกรรมผ่าตัดเหงือก รายละ 840 บาท จำนวน 84 ราย 

(เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2566)

ศ.ทพ.ดร.พรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้บริการทางทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในครั้งนี้ นอกจากการรักษาแล้วยังมุ่งเน้นการป้องกันด้วย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักในการดูแลสุขภาพช่องปากในด้านต่างๆ เนื่องจากโรคในช่องปากคือโรคเหงือกและฟันผุ ส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมา เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ปอดอักเสบ ฯลฯ 

 

ผู้สนใจรับบริการทางทันตกรรมสามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ โดยแต่ละรายสามารถขอรับบริการได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนโดยสแกน QR Code ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือที่ http://www.dent.chula.ac.th/anniversary-84th-the-new-era-of-excellence-and-innovation-in-dentistry/ 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad