กรมควบคุมโรค เดินหน้าพัฒนางานบริการออกหนังสือรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, April 5, 2023

กรมควบคุมโรค เดินหน้าพัฒนางานบริการออกหนังสือรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค เพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ (INTERVAC) เน้นความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกของประชาชนในรูปแบบดิจิทัล ภายหลังจากที่การเดินทางระหว่างประเทศกลับมาคึกคัก 


วันนี้ (5 เมษายน 2566) นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ภายหลังจากสถานการณ์โรคโควิด 19 สงบลง การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เฉพาะในปี 2565 มีผู้เดินทางรวมกว่า 22.5 ล้านคน กรมควบคุมโรค ซึ่งมีภารกิจการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายทั้งภาคสาธารณสุขและการท่องเที่ยว ในการเฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง และจัดการโรคและภัยสุขภาพที่เกิดจากการเดินทางและการท่องเที่ยว รวมทั้งการออกหนังสือรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจในการให้บริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหนังสือรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19 Vaccine Passport) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองฯ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และขยายให้ครอบคลุมวัคซีนสำหรับผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้แก่ วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น ไข้หวัดใหญ่ โดยใช้ระบบ INTERVAC ในการออกหนังสือรับรองการได้รับวัคซีน เพื่อให้เกิดความสะดวกกับผู้เดินทาง 


ด้าน นายแพทย์วิชาญ บุญกิติกร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่า “International Vaccination Certification” หนังสือรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ ทั้งรูปแบบเล่ม และรูปแบบดิจิทัลที่ได้จากระบบบริการที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นเอกสารหนังสือรับรองฯ  ที่กรมควบคุมโรครับรองตามประกาศกรมควบคุมโรค ทำให้ประชาชนสามารถขอรับบริการผ่านโทรศัพท์สมาร์ตโฟน และบันทึกหนังสือรับรองเป็นไฟล์เอกสาร PDF หรือรูปภาพไว้ในโทรศัพท์หรืออีเมลได้ เพื่อความสะดวกในการใช้เดินทางระหว่างประเทศ รวมถึงประหยัดเวลาที่ต้องเดินทางไปรับบริการ ณ หน่วยบริการ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทีมงานผู้พัฒนาระบบมีการออกแบบ ปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยี ทั้งด้านประสิทธิภาพและระบบความมั่นคงปลอดภัยให้กับเอกสารรับรองฯ มาโดยตลอด และที่สำคัญมีการคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยไม่เคยหยุดหรือยุติการให้บริการแต่อย่างใด 


ในปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยบริการออกหนังสือรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 230 แห่ง และมีผู้มีอำนาจออกหนังสือรับรองฯ จำนวน 439 ราย มีการให้บริการออกหนังสือรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศให้กับประชาชนแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,330,333 ราย (ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566) โดยให้บริการออกหนังสือรับรองฯ รูปแบบเล่ม (สมุดเล่มเหลือง) จำนวน 300,698 ราย และรูปแบบดิจิทัล จำนวน 1,029,635 ราย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422


****************************

ข้อมูลจาก : กองโรคติดต่อทั่วไป/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 5 เมษายน 2566


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad