พช. คว้ารางวัล “องค์กรเกียรติยศ” วุฒิสภา ด้านการส่งเสริม คนดี คนเก่ง คนกล้า ประจำปี 2566 - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, April 5, 2023

พช. คว้ารางวัล “องค์กรเกียรติยศ” วุฒิสภา ด้านการส่งเสริม คนดี คนเก่ง คนกล้า ประจำปี 2566

 

วันที่ 4 เมษายน 2566 ที่ห้องประชุม ชั้น B1 อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน หอเกียรติยศ วุฒิสภา และมอบโล่รางวัลองค์กรเกียรติยศและองค์กรคนดี โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกล่าวเรียนเชิญ นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการยุทธศาสตร์ การสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน กล่าวรายงาน 


ในการนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสุรพล แก้วอินธิ ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นางกาญจนา ทองเกษม ผู้อำนวยการกองแผนงาน และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมฯ หลังจากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการองค์กรเกียรติยศ และองค์กรคนดี


นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนเล็งเห็นความสำคัญของผู้นำกลุ่ม องค์กร เครือข่าย ในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการชุมชนได้อย่างยั่งยืน จึงเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานจากความเสียสละ ทุ่มเท มุ่งมั่น และตั้งใจในการช่วยกัน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง อันเป็นการส่งเสริม คนดี คนเก่ง คนกล้า ผ่านการจัดงานวันพัฒนาชุมชน 2565 ครั้งที่ 11 ในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน 


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความสำเร็จการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต่อสาธารณชน นำเสนอทิศทางการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชนในปีต่อไป และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายกลุ่ม องค์กรชุมชน ทำให้กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับรางวัล“องค์กรเกียรติยศ” เพื่อรวบรวมไว้หอเกียรติยศวุฒิสภา เพื่อเชิดชูองค์กรที่ได้ทำในสิ่งดีงามให้แก่ประชาชนเป็นต้นแบบให้องค์กรอื่น ๆ รางวัล “หอเกียรติยศ วุฒิสภา” จะเป็นเสมือนดั่งกำลังใจให้แก่ทุกท่านที่ได้กระทำดีอยู่แล้ว และเป็นแรงผลักดันให้ทุกท่านปฏิบัติภารกิจนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยเป็นการสร้างคนดี คนเก่ง และคนกล้า ให้แก่สังคมไทยต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad