เพาเวอร์บาย สานฝันการศึกษาให้เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษา 200,000 บาท ผ่าน กสศ. - Go Ahead News

Go Ahead News

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, April 3, 2023

เพาเวอร์บาย สานฝันการศึกษาให้เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษา 200,000 บาท ผ่าน กสศ.

เพาเวอร์บาย ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล โดย นางมัลลิกา เหลืองนิมิตรมาศ (ขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จากโครงการ “ส่งต่อความสุขให้น้อง ที่เพาเวอร์บาย” โดยลูกค้าเพาเวอร์บายได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจากครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลภาคเหนือ และภาคใต้ 


ในสังกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวน 80 ทุน โดยมีนายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน (กลาง) ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  และนางสาวกนิษฐา คุณาวิศรุต (ซ้ายสุด) รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษา ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พร้อมกันนี้ เพาเวอร์บาย ยังเป็นสื่อกลางเชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กันนักเรียนโรงเรียนพระดาบส จำนวน 200 ชิ้น อีกด้วย  


นางมัลลิกา เหลืองนิมิตรมาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “เพาเวอร์บาย ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคมไทยในหลากหลายมิติมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการศึกษาของเยาวชนไทย โดยที่ผ่านมาได้ร่วมสนับสนุนของขวัญให้กับเด็กๆ ทั่วประเทศ อาทิ จักรยาน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น ผ่านโครงการ “มิลเลี่ยนกิฟท์ มิลเลี่ยนสมายล์” ของกลุ่มเซ็นทรัล สำหรับในปีนี้เราได้จัดโครงการ “ส่งต่อความสุขให้น้อง ที่เพาเวอร์บาย” ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเชิญชวนทุกคนให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ามาบริจาค โดยเราได้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นไปเพิ่มมูลค่าและนำเงินที่ได้ทั้งหมด พร้อมด้วยเงินสมทบทุนเพิ่มเติมจากเพาเวอร์บาย รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท มอบเป็นทุนการศึกษาจำนวน 80 ทุน ให้กับเด็กๆ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลทางภาคเหนือและใต้ ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. 


นอกจากนี้ เพาเวอร์บาย ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมสานต่อเจตนารมณ์และความตั้งใจของ เซ็นทรัล รีเทล ที่จะสร้างและส่งต่อโลกที่น่าอยู่เพื่อคนรุ่นต่อๆ ไป เพื่อเป็น Green & Sustainable Retail องค์กรค้าปลีกต้นแบบรายแรกของไทยด้านความยั่งยืน เราจึงได้ต่อยอดแนวคิดด้วยการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าส่วนที่ไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งได้รับบริจาคมาจากลูกค้า นำไปส่งมอบให้กับมูลนิธิพระดาบส สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนสายวิชาชีพในสังกัดโรงเรียนพระดาบส รวมจำนวน 200 ชิ้น โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าเหล่านั้นเมื่อถูกซ่อมแซมจนสามารถใช้งานได้ปกติ อาทิ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ทีวี พัดลม เป็นต้น ก็จะนำไปส่งมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยรักษ์โลก และสร้างอีโค่ซิสเต็มด้านการลดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (E-Waste) ด้วยวิธี Reduce และ Reuse อีกด้วย”


นายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  กล่าวว่า “สำหรับเงินบริจาคดังกล่าวจะถูกนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและได้รับการคัดเลือกให้การช่วยเหลือในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งการร่วมสนับสนุนทุนการศึกษากับ กสศ. ในครั้งนี้  นับเป็นโครงการสนับสนุนเยาวชนในครอบครัวที่มีรายได้น้อยได้มีโอกาสเข้าถึงช่องทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม ตอบโจทย์เด็กๆ และส่งเสริมให้การเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และสำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่งต่อโอกาสที่ยิ่งใหญ่ด้วยการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนพิเศษ เข้ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ผ่านชองทาง https://www.eef.or.th/donate/ ” 


เพาเวอร์บาย ในเครือเซ็นทรัล รีเทล พร้อมที่จะให้การสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาของเยาวชนไทย ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยทุกคน และมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็น Green & Sustainable Retail ต่อไป 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad